Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 29 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจง่าย มีหลักการและการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพชัดเจน

มีหลายเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน

1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 29 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจง่าย มีหลักการและการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพชัดเจน

มีหลายเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน

ผู้สอน

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

5 คอร์ส

  • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการขาย การบริหารงานขาย CRM การตลาด ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาการบริหารงานขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้แต่งหนังสือ “คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้, พิชิตยอดขายขั้นเทพ, สุดยอดนักขายมืออาชีพยุคใหม่ และสู่การเป็นนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ"

ยอดขายกำหนดได้ สร้างได้ ถ้ารู้เทคนิค!!

คอร์สออนไลน์ ศิลปะการขายสินค้า Online การออกร้านขายของ และการขายสินค้าทางโทรศัพท์ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขายจากการระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพแล้ว ยังช่วยทำให้ทำท่านได้เรียนรู้เทคนิคในการดึงความสนใจกลุ่มเป้าหมายให้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นจากการนำเสนอและปิดการขายที่โดนใจ 

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่เข้าใจง่าย มีหลักการและการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพและเข้าใจ อีกทั้งยังมีหลายเทคนิคที่สามารถเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้
- สามารถนำเอาเทคนิคการขายที่ได้จากคอร์สไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่าย สามารถใช้ได้กับทั้งสินค้าที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือรู้อะไรมาก่อนไหม
- สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

5 คอร์ส

  • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการขาย การบริหารงานขาย CRM การตลาด ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาการบริหารงานขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้แต่งหนังสือ “คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้, พิชิตยอดขายขั้นเทพ, สุดยอดนักขายมืออาชีพยุคใหม่ และสู่การเป็นนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ"
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Piboon 2 1
by ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที