Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 27 นาที

เข้าใจเครื่องมือในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส และสร้างโอกาสใหม่

ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการทำ Digital Transformation ก็สามารถเรียนได้

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 27 นาที

เข้าใจเครื่องมือในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส และสร้างโอกาสใหม่

ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการทำ Digital Transformation ก็สามารถเรียนได้

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

  • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
  • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
"การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส แต่สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือวิกฤต และวิกฤตคือโอกาส" แต่สังเกตไหมว่า ไม่มีใครกล่าวถึงวิธีการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ดังนั้นแล้วหลักสูตรนี้มีคำตอบให้คุณ ในคอร์สนี้เราจะมีเครื่องมือให้คุณเป็นนักฉวยโอกาสในทุกสถานการณ์ หลายองค์กรนั้นพยายามทำ Digital Transformation มามากกว่า 10 ปี แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่เกิดขึ้นเสียที พอเกิดวิกฤตการณ์ COVID-19 เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค New Normal ทำให้มีโอกาสอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงเป็นเวลาที่ดีที่จะฉวยโอกาสนั้นไว้กับตัวคุณเอง ถ้าพร้อมจะได้กลยุทธ์นี้แล้ว มาเรียนกันได้เลย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเครื่องมือในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
- เข้าใจวิธีการสร้างโอกาสใหม่

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานในองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการหาโอกาสใหม่ ๆ ใน Project
- ผู้บริหารที่ต้องการหาโอกาสใหม่ ๆ ให้องค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการทำ Digital Transformation ก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

  • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
  • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที