Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

ทำ Data Visualization ในรูปแบบที่จับต้องได้ แม้จะไม่ได้มีความรู้ในเรื่อง Data science มาก่อน

เปลี่ยนแปลงการทำงานด้วยการใช้ประโยชน์จาก Data เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและการเติบโตขององค์กร

สอนโดย อ.พีท ชวรณ ธีระกุลชัย - Business Transformation Coach

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

ทำ Data Visualization ในรูปแบบที่จับต้องได้ แม้จะไม่ได้มีความรู้ในเรื่อง Data science มาก่อน

เปลี่ยนแปลงการทำงานด้วยการใช้ประโยชน์จาก Data เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและการเติบโตขององค์กร

สอนโดย อ.พีท ชวรณ ธีระกุลชัย - Business Transformation Coach

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก Data ในรูปแบบที่จับต้องได้ แม้จะไม่ได้มีความรู้ในเรื่อง Data science มาก่อนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือความสำเร็จและการเติบโตขององค์กรต่อไป

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในยุคดิจิทัล แต่ละองค์กรล้วนมีข้อมูลมหาศาล ข้อมูลเหล่านั้นเหมือนสินทรัพย์ ที่หากเข้าถึง มองเห็น ใช้ Data ได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยบุคลากรในระดับใดก็ตาม สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสอย่างมากมายให้กับองค์กรได้ หากมอง Data Visualization เพียงผิวเผิน หลาย ๆ คนอาจคิดว่าเป็นเรื่อง IT หรือทีมที่ดูแลเรื่อง Technology นั่นเป็นเหตุให้ในหลาย ๆ องค์กร คนทำงานมองว่าการเข้าถึง Data และการนำ Data มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นเรื่องที่ไกลตัวเหลือเกิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเข้าถึงและการเริ่มต้นสร้าง Data Visualization ที่ดีนั้น ควรเริ่มจากการออกแบบกลยุทธ์ที่ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถมีส่วนในการสร้างและเข้าถึง Data เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกฝ่ายขององค์กร หากรอให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Data หรือ IT มาทำความเข้าใจและออกแบบการใช้งานให้ อาจช้าและใช้ประโยชน์ได้น้อยเกินไป เพราะคนที่เข้าใจการทำงานในทุกภาคส่วนได้ดีที่สุดคือคนที่ทำงานนั้นเอง ไม่ใช่ที่ปรึกษาหรือแผนก IT หลักสูตร “Data Visualization” จึงเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจการทำ Data Visualization ในรูปแบบที่จับต้องได้ แม้จะไม่ได้มีความรู้ในเรื่อง Data science มาก่อน ซึ่งนี่คือโอกาสที่กลุ่มผู้นำในองค์กรควรจะต้องริเริ่มและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการใช้ประโยชน์จาก Data ที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือความสำเร็จและการเติบโตขององค์กรต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้วิธีออกแบบการทำงานเพื่อเก็บข้อมูลที่สะท้อนความจริงในองค์กร
- นำข้อมูลมาสร้างจุดเตือนภัยก่อนเกิดวิกฤติ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถจัดการได้ทัน
- ใช้ข้อมูลในการปรับกลยุทธ์องค์กร ออกแบบวิธีการทำงานที่สร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้จัดการ หัวหน้างาน กลุ่มผู้นำในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรผ่านหลักสูตร Digital Team Synchronization และ Digital Workflow Design มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที