Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

นำวิธีการไปใช้กับหน่วยงานตัวเองจาก Framework ที่ได้รับ ได้ทันที

สอนโดย อ.พีท ชวรณ ธีระกุลชัย Business Transformation Coach

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

นำวิธีการไปใช้กับหน่วยงานตัวเองจาก Framework ที่ได้รับ ได้ทันที

สอนโดย อ.พีท ชวรณ ธีระกุลชัย Business Transformation Coach

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เรียนรู้กระบวนการ Roll–Paper Analysis เพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงเป็นระบบระเบียบ ลดความทับซ้อน และมีขั้นตอนการทำงาน ให้ตอบรับกับการทำงานในยุคดิจิทัล

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การที่องค์กรจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างเต็มตัวนั้น กระบวนการทำงานหลายอย่างจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไป จุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ การที่ทุกคนมีความเข้าใจและเห็นภาพกระบวนการทำงานที่ตรงกันตั้งแต่ต้นจนจบ

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงาน คือ แม้ทุกคนจะรู้ว่าเป้าหมายของงานคืออะไร แต่ต่างคนก็อาจเลือกวิธีการทำที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มี หรือแม้กระทั่งเป็นความเคยชินหรือความถนัดของแต่ละคน ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานนั้นซับซ้อนเกินความจำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร ด้านคน เวลา และเงิน นอกจากนั้น การเชื่อมโยงกันของแต่ละส่วนงานอาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของงานได้ง่ายๆ

ดังนั้น หากองค์กรต้องการปฏิรูประบบการทำงานให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล จำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่ช่วยในการดึงขั้นตอนการทำงานที่มากมายและยุ่งเหยิง มาผ่านกระบวนการ Lean เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน และมุ่งเน้นไปสู่ภาพวิธีการทำงานที่เข้าใจง่าย และที่สำคัญ เปิดโอกาสให้คนในหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมออกแบบ ทำให้เกิดการทำงานที่เริ่มต้นมาจากความเข้าใจที่มาที่ไปแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างรวดเร็ว

คอร์ส Digital Workflow Design ถูกออกแบบมาเพื่อดึงองค์ความรู้จากบุคลากรมาเข้าสู่กระบวนการ Roll–Paper Analysis เพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงเป็นระบบระเบียบ ลดความทับซ้อน และมีขั้นตอนการทำงาน รวมถึงมีการประสานรอยต่อระหว่างขั้นตอนได้อย่างลงตัว รวมถึงออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่มีความไหลลื่นและมีประสิทธิภาพ ตอบรับกับการทำงานในยุคดิจิทัล

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ลดปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงาน เนื่องจากตัวบุคลากรเข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยงานตัวเอง จากการที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการ
2. พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้ลดเวลาในการทำงาน หรือทำงานเดิมด้วยผลลัพธ์ที่มากขึ้น
3. เข้าใจวิธีพัฒนากระบวนการการทำงานได้ดีขึ้น เมื่อมีสถานการณ์ที่ต้องปรับกระบวนการทำงานในอนาคต ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีการไปใช้กับหน่วยงานตัวเองจาก Framework ที่ได้รับ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรในองค์กรที่ต้องการพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชญานิษฐ พรปราโมทย์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที