Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท 3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทำความรู้จักระบบ Cloud Computing ในเบื้องต้นตั้งแต่รูปแบบ โครงสร้าง ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

บริหารงานไอทีในองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Cloud Computing

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

1,500 บาท 3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทำความรู้จักระบบ Cloud Computing ในเบื้องต้นตั้งแต่รูปแบบ โครงสร้าง ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

บริหารงานไอทีในองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Cloud Computing

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

ผู้สอน

  • Board of Committee : Southeast Asia University
  • อาจารย์และวิทยากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรคอมพิวเตอร์ในองค์กรชั้นนำ
Boston Network

4.2 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

23 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
  • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

เรียนรู้ระบบ Cloud Computing เบื้องต้นเพื่ีอนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านไอทีภายในองค์กรของตนเอง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การลงทุนสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรแต่ละแห่งนั้นนับเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เนื่องจากจะต้องลงเงินไปกับการจัดหาอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่มีราคาสูงและจะต้องมีการอัพเกรดอยู่เสมอ รวมถึงการจัดจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานไอที ซึ่งเป็นสายงานที่มีอัตราค่าจ้างสูง ดังนั้นหากองค์กรสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ก็จะทำให้สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง

Cloud Computing คือบริการที่ใช้หรือเช่าระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อระบบไอทีของตนเอง โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลอัพเกรดระบบให้เอง ผู้ใช้ทุกคนยังสามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถบริหารทรัพยากรของระบบผ่านเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย ระบบนี้จึงเป็นคำตอบขององค์กรในอนาคต ผู้บริหารจึงควรทำความรู้จักระบบนี้เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการต้นทุนด้านไอทีในองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักระบบ Cloud Computing ในเบื้องต้นตั้งแต่รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ จนถึงการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ภายในองค์กร และระบบความปลอดภัยในการใช้ Cloud Computing

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจแนวคิดของระบบ Cloud Computing เบื้องต้น
- รู้จักสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบ Cloud Computing
- เรียนรู้แนวทางการนำระบบ Cloud Computing ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
- รู้จักระบบความปลอดภัยในการใช้ Cloud Computing

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าของกิจการที่ไม่ใช่สายไอที ที่ต้องการทำความเข้าใจและนำระบบ Cloud Computing ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการต้นทุนภายในองค์กรของตนเอง 

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • Board of Committee : Southeast Asia University
  • อาจารย์และวิทยากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรคอมพิวเตอร์ในองค์กรชั้นนำ
Boston Network

4.2 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

23 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
  • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที