Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แนวคิดแบบใหม่ที่จะทำให้การบริหารโครงการของคุณ คล่องตัวขึ้น

ส่งมอบงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่สุด โดยใช้หลักการของ Agile ในการบริหารโครงการ

1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แนวคิดแบบใหม่ที่จะทำให้การบริหารโครงการของคุณ คล่องตัวขึ้น

ส่งมอบงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่สุด โดยใช้หลักการของ Agile ในการบริหารโครงการ

ผู้สอน

ปวีณ ศรีวิโรจน์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

2 คอร์ส

 • Certified Project Management Professional (PMP) จากสถาบัน PMI
 • Certified Information System Security Professional (CISSP) จากสถาบัน ISC2
 • Certified Information Security Manager (CISM) จากสถาบัน ISACA
 • Certified Information System Auditor (CISA) จากสถาบัน ISACA
 • ประสบการณ์บริหารโครงการให้กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทภายนอกเกี่ยวกับการจัดการและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโท M.A. in Business and Managerial Economics จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Telecommunication Engineering จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หากคุณเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Project หรือโครงการต่างbๆ อยู่เสมอ และพบว่า Project นั้นกำลังเจอสิ่งท้าทาย เช่น การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือความต้องการตลอดเวลา ทำให้เมื่อต้องมาทำการกลับไปแก้ไขส่วนที่ได้ทำมาก่อนนั้น ทำได้ยาก ใช้เวลาและทรัพยากรมากมาย, เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องปรับแก้ไขครั้งแล้วครั้งเล่า รวมไปถึงขวัญกำลังใจของทีมงานที่ถดถอยไป เพราะต้องแก้ไขงานซ้ำแล้วครั้งเล่า

คุณจะได้พบกับแนวคิดใหม่ของการแก้ปัญหาที่ว่ามา นั่นคือ Agile ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมและนำเอาไปใช้ในการบริหารโครงการ (Project Management) รวมไปถึงการจัดการองค์กร โดยบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมาย

คอร์สเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้นิยามของ Agile และเคล็ดลับบางอย่าง ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางในการจัดการเวลาและสิ่งที่จะส่งมอบ ในแนวคิดของ Agile ที่สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกวงการ/อุตสาหกรรม

โดยคอร์สนี้จะมีทั้งแบบฝึกหัดเป็นเอกสาร PDF และคำถามท้ายบทเรียนเพื่อที่จะได้รับประกาศณียบัตร เมื่อผู้เรียนตอบคำถามได้เกิน 80%

คอร์สนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่เกียวข้องกับการทำโครงการ ไมว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่ เช่น ทีมงาน หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ หรือเป็นใครก็ได้ที่สนใจในการนำ Agile ไปปรับใช้กับงานของตัวเอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. นำแนวคิด Agile ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการได้
2. ระบุขอบเขตงานที่เหมาะสมกับการนำ Agile ไปใช้
3. ใช้วิธีการสื่อสารแบบ Agile ที่เหมาะสมกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
4. ส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดหวังหรือเพิ่มมูลค่าขึ้นตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
5. คำถาม/เฉลย พร้อมเหตุผลประกอบเพิ่มความเข้าใจบทเรียน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโครงการทุกระดับ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจแนวคิดแบบ Agile 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ควรมีประสบการการทำงานและเกี่ยวข้องการการบริหารโครงการไม่จำกัดระดับ เพื่อจะได้เข้าใจขั้นตอนและภาพรวมของการประยุกต์ใช้แนวคิด Agile กับการบริหารโครงการ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบท้ายบท - Introduction to Agile ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบท้ายบท - Agile Project Management ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบท้ายบท - Agile Project Management Frameworks ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบท้ายบท - Final Chapter ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ปวีณ ศรีวิโรจน์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

2 คอร์ส

 • Certified Project Management Professional (PMP) จากสถาบัน PMI
 • Certified Information System Security Professional (CISSP) จากสถาบัน ISC2
 • Certified Information Security Manager (CISM) จากสถาบัน ISACA
 • Certified Information System Auditor (CISA) จากสถาบัน ISACA
 • ประสบการณ์บริหารโครงการให้กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทภายนอกเกี่ยวกับการจัดการและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโท M.A. in Business and Managerial Economics จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Telecommunication Engineering จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Jeeranan MJ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที