Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

PR อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในทุกระยะของภาวะวิกฤต

พลิกฟื้นความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กรให้กลับมาได้อย่างรวดเร็ว

รับมือกับสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

3,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

PR อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในทุกระยะของภาวะวิกฤต

พลิกฟื้นความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กรให้กลับมาได้อย่างรวดเร็ว

รับมือกับสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้สอน

กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

717 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้ขั้นตอนที่จะทำให้คุณสามารถรับมือและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กรได้

แนะนำคอร์สออนไลน์
เมื่อเกิดเรื่องวิกฤตกับองค์กร สิ่งที่ตามมาทันทีก็คือความสับสนวุ่นวายภายในตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ในช่วงเวลานี้เองจะมีข้อมูลข่าวสารมาจากหลายทิศทางทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ทั้งจากผู้หวังดีและไม่หวังดี และในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องการรับรู้ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นประชาชนและสื่อมวลชน ในฐานะ PR และนักสื่อสารองค์กรจะต้องมีวิธีการในการทำงานเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์อย่างเป็นขั้นตอน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกระยะของภาวะวิกฤตเพื่อพลิกฟื้นความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กรให้กลับมาได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระยะของภาวะวิกฤต หรือเมื่อเกิดวิกฤต
- แก้ไขปัญหาวิกฤตได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
- สามารถรับมือกับสื่อมวลชนขณะเกิดวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นำกลยุทธ์การแก้ไขภาวะวิกฤตไปปรับใช้กับองค์กรและธุรกิจของตนเองได้เมื่อเกิดปัญหา

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหารและพนักงานทั่วไป
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าของธุรกิจและกิจการ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

717 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img 1117
by กรกนก จึงภักดี

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที