Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 19 นาที

มีกรณีศึกษาจากเรื่องจริง นำเสนอ แบบสั้นกระชับ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ

สอนโดยวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์ทำงานมานานกว่า 30 ปี ที่ประสบความสำเร็จ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ด้วยการใช้ Growth Mindset ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน

1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 19 นาที

มีกรณีศึกษาจากเรื่องจริง นำเสนอ แบบสั้นกระชับ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ

สอนโดยวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์ทำงานมานานกว่า 30 ปี ที่ประสบความสำเร็จ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ด้วยการใช้ Growth Mindset ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน

ผู้สอน

ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

47 รีวิว

10 คอร์ส

  • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นวิทยากร และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 30 ปี
  • กรรมการผู้จัดการ CC&B Consultant Ltd. Part.
  • นักเขียนเจ้าของหนังสือ Innovative Trainer (วิทยากรนอกกรอบ)
  • เป็น 1 ใน 7 Speakers บนเวที Go Training Live Talk Forum ครั้งที่ 1 ตอน HRD? ศักยภาพมนุษย์ไร้ขีดจำกัด

เรียนรู้วิถีคิดแบบเติบโตก้าวหน้า นำพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม สำหรับคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ ทุกระดับ ตำแหน่ง ได้เรียนรู้วิธีคิด เพื่อสร้างนิสัยใหม่ในการทำงาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม

คำอธิบายคอร์สเรียน
ถ้าอยากเป็นคนที่มีผลงาน สร้างผลลัพธ์ได้ยอดเยี่ยม เติบโตในหน้าที่การงาน และเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ทั้งลูกค้า หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งคนในครอบครัว แต่ยังขาดวิธีคิดที่ใช่ ไม่รู้แนวทางว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี

คอร์สนี้จะพาผู้เรียนที่เป็นคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ ทุกระดับ ตำแหน่ง ได้เรียนรู้วิธีคิด เพื่อสร้างนิสัยใหม่ในการทำงาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม

 จุดเด่นของคอร์สนี้
- เป็นการสร้างนิสัยการทำงานใหม่ ที่ใช้ได้กับคนทุกสาขาอาชีพ ทั้งมนุษย์เงินเดือน และคนที่ทำอาชีพอิสระ
- ให้แนวทางการฝึกฝนพัฒนา Growth Mindset ที่เจาะจง ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
- มีกรณีศึกษาจากเรื่องจริง นำเสนอ แบบสั้นกระชับ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ
- ถ่ายทอดโดยวิทยากรที่ ผ่านประสบการณ์ทำงานมานานกว่า 30 ปี ที่ประสบความสำเร็จ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ด้วยการใช้ Growth Mindset ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้
- เห็นความสำคัญของการมี Growth Mindset ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
- รู้จักและเข้าใจ 10 อุปนิสัยของคนที่มี Growth Mindset ในการพัฒนาตัวเอง ไปสู่ Better version
- ได้ 10 แนวทางการพัฒนา Growth Mindset ด้วยตัวเอง เพื่อนำพาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือรู้อะไรมาก่อนไหม
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือรู้อะไรมาก่อน เพราะคอร์สนี้ออกแบบมาให้กับคนทำงานทุกคน ที่ต้องการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม เรียนได้ทั้งพนักงานธรรมดา และหัวหน้างานทุกระดับ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

47 รีวิว

10 คอร์ส

  • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นวิทยากร และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 30 ปี
  • กรรมการผู้จัดการ CC&B Consultant Ltd. Part.
  • นักเขียนเจ้าของหนังสือ Innovative Trainer (วิทยากรนอกกรอบ)
  • เป็น 1 ใน 7 Speakers บนเวที Go Training Live Talk Forum ครั้งที่ 1 ตอน HRD? ศักยภาพมนุษย์ไร้ขีดจำกัด
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที