Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 58 นาที

เรียนได้แม้ไม่ใช่ผู้บริหารที่จบด้านบัญชีและการเงิน

เหมาะกับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจที่ต้องการวางแผนการลงทุนเพื่อธุรกิจ

เรียนกับโค้ชแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินระดับประเทศ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 58 นาที

เรียนได้แม้ไม่ใช่ผู้บริหารที่จบด้านบัญชีและการเงิน

เหมาะกับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจที่ต้องการวางแผนการลงทุนเพื่อธุรกิจ

เรียนกับโค้ชแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินระดับประเทศ

ผู้สอน

พลกฤต โสลาพากุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคน และองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
 • วิทยากร บรรยายมาแล้วมากกว่า 300 องค์กร และปรึกษาธุรกิจมากกว่า 100 องค์กร
 • อาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • กรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ
 • Certified OKR Professional by The KPI Institute
 • ผลงานเขียน :การบริหารวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ และ OKR เพื่อการบริหารคนและองค์กร (ฉบับหัวหน้างาน)

งบการเงินสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร? การเป็นผู้บริหารที่มีความรู้และทักษะในการบริหารคนที่ทำงานให้เราเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้มีพื้นฐานหรือจบการศึกษาด้านการเงินและการบัญชีโดยตรง สิ่งใดบ้างที่เราควรรู้เพื่อที่จะจัดการงบการเงินสำหรับธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ? คอร์สออนไลน์นี้จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน ดูแนวโน้มและทิศทางการเงินอย่างถูกวิธี เพื่อการวางแผนการเงินในการลงทุน การประกอบธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับเป้าหมายขององค์กรที่เราได้กำหนดไว้

คอร์สออนไลน์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารบัญชีและการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทที่สอดคล้องภายใต้การจัดการและการวางแผนให้เหมาะสม ให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะเข้าใจพื้นฐานการเงิน การบัญชี เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
2. ผู้เรียนจะเข้าใจเทคนิควิธีการอ่าน การวิเคราะห์งบการเงิน และสามารถประเมินความเสี่ยงรวมถึงตัดสินใจด้านการเงินท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พลกฤต โสลาพากุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคน และองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
 • วิทยากร บรรยายมาแล้วมากกว่า 300 องค์กร และปรึกษาธุรกิจมากกว่า 100 องค์กร
 • อาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • กรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ
 • Certified OKR Professional by The KPI Institute
 • ผลงานเขียน :การบริหารวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ และ OKR เพื่อการบริหารคนและองค์กร (ฉบับหัวหน้างาน)
คะแนนเฉลี่ย
3.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
2
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by สามารถ ฉิมกระมล
Default
by supawadee supasorn
%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c %e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4  %e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99 2
by นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
Default
by Teerapon Sangmontorn
วิทยากรพูดติดขัดไปหมดทุกหัวข้อ ไม่ควรอ่านสไลด์ให้ฟัง ควรเตรียมศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาที่จะสอนมาก่อนที่จะสอน หลายครั้งพุดผิด สไลด์บางหัวข้อก็ผิด ควรมีการตรวจสอบสไลด์ก่อนนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เสียดายเงินค่าเรียนมากๆ
Open uri20200923 23239 16phckv?1600858523
by Songpob Maingam

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที