Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท 3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสร้างและการประยุกต์ใช้งาน Pivot Table ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปผลตัวเลข พร้อมนำเสนอในรูปแบบกราฟได้อย่างมืออาชีพ

พร้อมด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ที่อัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถทำตามและเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

1,500 บาท 3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสร้างและการประยุกต์ใช้งาน Pivot Table ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปผลตัวเลข พร้อมนำเสนอในรูปแบบกราฟได้อย่างมืออาชีพ

พร้อมด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ที่อัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถทำตามและเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

ผู้สอน

  • วิทยากรฝึกอบรม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Microsoft Office Specialist Certification จาก Microsoft Corporation
  • วิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในบริษัทชั้นนำจำนวนมาก
Boston Network

4.2 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

23 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
  • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้การสร้างและการประยุกต์ใช้งาน Pivot Table ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปผลตัวเลขที่ยุ่งยากให้มีความแม่นยำ ประหยัดเวลา เพิ่มศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลักสูตร Excel Maximizing Pivot Table ได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับ Pivot Table รู้จักองค์ประกอบที่สำคัญและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Pivot Table เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย Pivot Table รู้จักเคล็ดลับการปรับรูปแบบการแสดงผลของตัวเลขใน Pivot Table รวมถึงเทคนิคในการสร้างกราฟ และการตั้งค่าเพื่อควบคุมการแสดงผลใน Pivot Table เพื่อให้ได้รายงานตามรูปแบบที่ต้องการ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
1. การจัดเก็บฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง
2. การนำฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซับซ้อน มาทำรายงานสรุปผลด้วย Pivot Table
3. Functions การทำงานต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งานจริง
    - เรียนรู้และทดสอบการทำงานขององค์ประกอบสำคัญ (Layout) ทั้ง 4 ส่วน
    - การประยุกต์ใช้ Functions ที่สำคัญ และการสร้างสูตรเอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุม
    - ฝึกการใช้เครื่องมือกรองข้อมูล (Filter) ที่ใช้ง่ายและทันสมัยอย่าง Slicer และ Timeline
    - การสร้างกราฟจากตาราง Pivot Table เพื่อดูค่าตัวเลข และนำเสนอผลงานให้ดูง่าย สวยงาม
4. บทสรุปทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ทดสอบเทคนิค และการตั้งค่าให้กับการแสดงผลของรายงาน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
การสร้างและการประยุกต์ใช้งาน Pivot Table ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปผลตัวเลขที่ยุ่งยากให้มีความแม่นยำ ประหยัดเวลา เพิ่มศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ที่ต้องการวิเคราะห์ ประมวลผล เปรียบเทียบข้อมูล ดูผลต่าง แนวโน้มของตัวเลข เพื่อใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอผลงานในรูปแบบของตารางสรุปผล และกราฟ ที่ดูสวยงามและเข้าใจง่าย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใด ๆ มาก่อนก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ไปพร้อมกันได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • วิทยากรฝึกอบรม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Microsoft Office Specialist Certification จาก Microsoft Corporation
  • วิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในบริษัทชั้นนำจำนวนมาก
Boston Network

4.2 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

23 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
  • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที