Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,200 บาท 1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 126 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 25 นาที

เอกสารประกอบ

สอน Tense ทั้ง 12 Tense รวมทั้งอธิบายให้เห็นถึงวิธีการใช้อย่างละเอียด ที่จะช่วยให้เข้าใจ Tense เพื่อใช้งานและเตรียมสอบในเวลาอันรวดเร็ว

เมื่อเรียนจบแต่ละ Tense จะมีแบบฝึกหัดเพื่อใช้ทบทวน

เมื่อเรียนจบทั้ง 12 Tense จะมีแบบทดสอบที่คัดเลือกจากข้อสอบจริงมาลองทำ

มีแบบฝึกหัดประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

1,200 บาท 1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 126 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 25 นาที

เอกสารประกอบ

สอน Tense ทั้ง 12 Tense รวมทั้งอธิบายให้เห็นถึงวิธีการใช้อย่างละเอียด ที่จะช่วยให้เข้าใจ Tense เพื่อใช้งานและเตรียมสอบในเวลาอันรวดเร็ว

เมื่อเรียนจบแต่ละ Tense จะมีแบบฝึกหัดเพื่อใช้ทบทวน

เมื่อเรียนจบทั้ง 12 Tense จะมีแบบทดสอบที่คัดเลือกจากข้อสอบจริงมาลองทำ

มีแบบฝึกหัดประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

185 รีวิว

27 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน กว่า 30 คอร์ส ของ SkillLane.com

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ
1) เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึก การใช้ Tenses
2) เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses สำหรับเตรียมสอบ
ในราคา 1,800 บาท
สมัครได้ที่นี่ https://www.skilllane.com/course_bundles/tenses-package

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้นเรื่องสำคัญอย่างมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่อง Tense
ที่เป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วหลายปี อ่านตำรามาแล้วหลายเล่ม ทำข้อสอบผ่านมาแล้วหลายที่ แต่ก็ไม่เคยเข้าใจถึงแก่นการใช้งานอย่างลึกซึ้งสักที จะใช้ จะสอบแต่ละครั้งก็จะต้องมาเรียน มาทบทวน ทั้งๆ ที่ทุกประโยคในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะต้องมีเรื่อง Tense เข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้ง

ปัญหานี้ไม่ได้พบเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษารองเท่านั้น แม้กระทั่งผู้ที่พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดและใช้กันทุกวัน
ก็มักจะใช้ Tense ผิดกันไม่น้อย

เรื่อง Tense แม้จะมีใช้ในภาษาอังกฤษทั้งหมด 12 รูปแบบเท่านั้น แต่ก็เป็นยาขมหม้อใหญ่ ที่ผู้เรียนต้องกล้ำกลืนฝืนทน เรียนแล้วเรียนอีก
มานานนับปีโดยไม่รู้จบรู้สิ้น โดยเฉพาะน้องๆ ที่ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการสอบ ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ผู้ออกข้อสอบมักจะยกเอาจุดปลีกย่อยมาทดสอบกัน
การแก้ปัญหานี้ สามารถทำได้ง่ายๆ ก็คือ เรียนรู้ให้เข้าใจและทำแบบฝึกหัดให้มากไว้ แค่นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่า จะต้องเรียนกันเป็นเดือน หรือเป็นปี กว่าจะเข้าใจก็ไม่ทันกาล แต่หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ Tense ในเวลาแค่ 1 วัน

ทาง CIS Training ได้ทุ่มเทผลิตสื่อการสอน ในชุดภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลาย ทั้งผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงปริญญาตรี-โท-เอก รวมไปถึงผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ที่ใช้เป็นคู่มือสอนทุกระดับ และยังได้รับการยอมรับจากนักศึกษาหลายท่านที่กำลังศึกษาในต่างประเทศหลายแห่ง สำหรับในชุดนี้จึงมีความภูมิใจเสนอชุด English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ซึ่งได้รวบรวม สรุปเนื้อหา พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด ครอบคลุมการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ รวมไปถึงตัวอย่างที่จะทำให้เข้าใจเรื่อง Tense แต่ละแบบอย่างชัดเจน โดยใช้เวลาไม่นาน จากนั้นก็จะมีแบบฝึกหัด แยกแต่ละ Tense แล้วมี แบบทดสอบ ทุก Tense ที่รวบรวมมาจากข้อสอบ จากที่ต่างๆ มาให้ทดลองทำอีกหลายร้อยข้อ ทั้งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เมื่อลองทำแล้วค่อยไปดูเฉลย เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าใจแล้ว ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนและสอบทุกสนามสอบ ตั้งแต่การสอบระดับประถมปลาย ถึงปริญญาเอก และการสอบเข้าทุกโรงเรียน ไม่ว่าเป็นการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตทุกแห่ง โรงเรียนรัฐบาล เอกชน สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ บดินทรเดชา สตรีวิทยา หอวัง สามเสน สวนกุหลาบ และอื่นๆ สอบ Entrance TOELF TOEIC สอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท ทุกสถาบัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของธุรกิจ SME, คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้นประถม, มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น ขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้

แนะนำให้เรียนต่อในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English หรือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

185 รีวิว

27 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน กว่า 30 คอร์ส ของ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้