Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน (English Pronunciation)
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player

ธรรมชาติของการเรียนภาษาทุกภาษาในโลก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การฟังกับการพูด และ การอ่านกับการเขียน และที่เราสนใจกันมากในการเรียนภาษาคือส่วนแรกคือการฟังกับการพูด โดยแรกเริ่มของการเรียนภาษาเราจะได้ยินจากการฟังก่อน จากพ่อ แม่ หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันพูดหรือคุยกัน เมื่อเราสั่งสมข้อมูลอันได้แก่ คำศัพท์ หรือ ประโยคต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟัง ครั้งแล้วครั้งเล่านับสิบ นับร้อยครั้ง แล้วก็เริ่มหัดพูด ถ้าพูดไม่ถูก คนรอบข้างก็จะช่วยให้การพูดนั้นถูก ชัดถ้อย ชัดคำ จนการพูด สามารถพูดออกมาจากความรู้สึกได้โดยอัตโนมัติ โดยปกติการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติจึงเป็นการฝึกทักษะที่ต้องใช้เวลา มากกว่า 3-6 เดือนขึ้นไป

การฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาที่ 2 นั้นจะพบปัญหาว่า ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จึงเป็นเหตุให้ช่วงการฝึกทักษะของการฟังนั้นหายไป อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะดังกล่าวนี้ก็ยังมีวิธีอยู่ก็คือ การฝึกจากสัญลักษณ์เสียงที่เป็นมาตรฐาน IPA (International Phonetic Alphabet) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประหลาด ที่มักพบเจอในหนังสือดิกชันนารี่ ที่จะทำให้การเลียนแบบ การฝึกออกเสียงนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำและชัดเจนมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากไม่มีผู้ที่มาอธิบายให้เข้าใจ เพราะนอกจากสัญลักษณ์แปลกๆ เหล่านั้นแล้ว ยังพบปัญหาวิธีการออกเสียงว่าทำอย่างไร เพราะอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงอยู่ภายในปาก ไม่สามารถนำออกมาแสดงให้เห็นได้ ทั้งนี้เนื่องจากว่าหลายๆ คำไม่สามารถฝึกออกเสียงจากตัวสะกดได้ เช่น how กับ hour แม้กระทั่งคำว่า present เมื่อเป็นคำนาม ก็จะออกเสียงอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นคำกริยา ก็จะออกเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น ผู้รู้หลายท่านที่ไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศแต่สามารถออกเสียงได้ชัดเจน แนะนำว่า วิธีการออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียงเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด นอกจากนั้นครู อาจารย์หลายท่านบอกว่า การออกเสียงนั้นต้องจำเป็นคำๆ เท่านั้น ซึ่งต้องดูจากสัญลักษณ์เสียง จะช่วยให้การฟัง การพูด ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและชัดเจน แม้แต่ภาษาจีนก็ใช้อักษร Pinyin ช่วยฝึกการออกเสียงภาษาจีนเช่นกัน เมื่อผู้เรียนฝึกเลียนแบบการออกเสียงครบทั้ง 40 เสียงแล้วก็สามารถไปดูการออกเสียงของคำในภาษาอังกฤษคำอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นกี่หมื่นกี่แสนคำจากในหนังสือ dictionary หรือเว็บ Online dictionary ก็สามารถออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียงได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมือนเจ้าของภาษา

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะในชุดเรียนรู้นี้ จะอธิบายถึงวิธีการออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งสระรวม 16 เสียง และพยัญชนะอีก 24 เสียง การออกเสียงแต่ละเสียงมีวิธีการอย่างไร จะมีรูปจำลองการใช้อวัยวะภายในปากให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งตัวอย่างการออกเสียงกว่า 400 ตัวอย่างอย่างละเอียด เมื่อเข้าใจแล้วจะทำให้การฟัง การพูดมีความมั่นใจถูกต้องและชัดเจน

การฝึกออกเสียงจึงถือว่าเป็นปฐมบทของการเรียนรู้ในเรื่องการฟังและการพูดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ชุดเรียนรู้นี้จึงเหมาะกับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถม จนถึงมหาวิทยาลัย และทุกๆ ท่านที่สนใจเรียนรู้การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเพื่อเตรียมสอบทักษะด้าน Listening และ Speaking ไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-TEP, CU-AAT ทั้งนี้เนื่องจากส่วนมากพบว่า 95% มักจะฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไร แม้ว่าจะเคยรู้คำศัพท์นั้นเป็นอย่างดีมาแล้วก็ตาม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

- สามารถฝึกวิธีการออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งเสียงสระ 16 เสียง และพยัญชนะอีก 24 เสียง การออกเสียงแต่ละเสียงจะมีรูปจำลองการใช้อวัยวะภายในปากให้เห็นชัดเจน เข้าใจง่าย ทำได้ทันที
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นพื้นฐานการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารและใช้สอบในส่วน Listening
- ฝึกการออกเสียงจากคำใช้บ่อยกว่า 400 คำ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้สำหรับการฟังและการพูดให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ขั้นตอนที่1: สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ โดยการคลิ๊กปุ่มด้านขวาบนของเว็บไซต์

Step1 5267986286e2662f232530eaee54fde1b0c4b8ffb1995affca454bef1273babd

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม "ชำระเงิน 1500.0 บาทเพื่อเริ่มเรียน"

Step2 c67b47bcc536f4ddf963a720202d1b352dd56b1826e37ed6317ef1806874d488

ขั้นตอนที่3: เลือกวิธีการชำระเงิน

Step3 75168ed7dc7ab80d96e901cecae4eb901eee768107b487c57d809c6504903c79

วิธีการชำระเงิน
วิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต: เลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน
วิธีชำระเงินด้วยการโอนเงิน: กรุณาโอนเงินตามจำนวนมาที่บัญชี
- ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 391-2-15755-6 บจก.สกิลเลน เอดูเคชั่น หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 365-2-37407-3 บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
หลังจากนั้นกรุณาแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว๊บไซต์ หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งรายการคอร์สที่ลงเรียนมาที่ account@skilllane.com
Paymentdetail small 9c4a7730152e90289382e7f3a50b8b3352bd49e0a49ac268dc5db4fad99a6909
รูปภาพตัวอย่างการชำระเงิน

ขั้นตอนที่4: เริ่มเรียนได้ทันที (กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต) หรือภายใน 1 วัน หลังแจ้งโอน (กรณีโอนเงิน)ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
info@SkillLane.com
SkillLane
@SkillLane
081-996-7150 (จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00 น.)
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

488 รีวิว

18 คอร์ส

  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆนับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
  • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
  • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
  • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
  • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Jay Buchapan