Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 130 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 15 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ฝึกออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียง ทั้งสระพยัญชนะและเสียงประสม ครบทั้งหมด 40 เสียง

ฝึกกับคำศัพท์ที่ใช้บ่อยกว่า 400 คำ

มีตัวอย่างการออกเสียงแบบ American English และ British English

มีรูปจำลองอวัยวะภายในปาก ทำให้การออกเสียงถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน และรวดเร็ว

ใช้เวลาไม่นาน เข้าใจง่าย ได้ผลเยี่ยม

1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 130 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 15 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ฝึกออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียง ทั้งสระพยัญชนะและเสียงประสม ครบทั้งหมด 40 เสียง

ฝึกกับคำศัพท์ที่ใช้บ่อยกว่า 400 คำ

มีตัวอย่างการออกเสียงแบบ American English และ British English

มีรูปจำลองอวัยวะภายในปาก ทำให้การออกเสียงถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน และรวดเร็ว

ใช้เวลาไม่นาน เข้าใจง่าย ได้ผลเยี่ยม

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเกจ

Set 1: แพ็กเกจ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือสำหรับนักเรียน รวม 4 คอร์ส ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดชีพ ในราคาเพียง 3,500 บาท (จากราคาเต็ม 6,000 บาท) คลิกที่นี่
1. Business English สำหรับคนทำงาน
2. English Structure สำหรับเตรียมสอบ
3. ท่องศัพท์เพื่อสอบ 5,800 คำ สำหรับนักเรียน ระดับประถม ถึง ม.ปลาย
4. เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน (English Pronunciation)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Set 2: แพ็กเกจ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือสำหรับนักเรียน รวม 6 คอร์ส ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดชีพ ในราคาเพียง 4,500 บาท (จากราคาเต็ม 9,000 บาท) คลิกที่นี่
1. Business English สำหรับคนทำงาน
2. English Structure สำหรับเตรียมสอบ
3. ท่องศัพท์เพื่อสอบ 5,800 คำ สำหรับนักเรียน ระดับประถม ถึง ม.ปลาย
4. เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน (English Pronunciation)
5. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึกการใช้ Tenses
6. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธรรมชาติของการเรียนภาษาทุกภาษาในโลก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การฟังกับการพูด และ การอ่านกับการเขียน และที่เราสนใจกันมากในการเรียนภาษาคือส่วนแรกคือการฟังกับการพูด โดยแรกเริ่มของการเรียนภาษาเราจะได้ยินจากการฟังก่อน จากพ่อ แม่ หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันพูดหรือคุยกัน เมื่อเราสั่งสมข้อมูลอันได้แก่ คำศัพท์ หรือ ประโยคต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟัง ครั้งแล้วครั้งเล่านับสิบ นับร้อยครั้ง แล้วก็เริ่มหัดพูด ถ้าพูดไม่ถูก คนรอบข้างก็จะช่วยให้การพูดนั้นถูก ชัดถ้อย ชัดคำ จนการพูด สามารถพูดออกมาจากความรู้สึกได้โดยอัตโนมัติ โดยปกติการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติจึงเป็นการฝึกทักษะที่ต้องใช้เวลา มากกว่า 3-6 เดือนขึ้นไป

การฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาที่ 2 นั้นจะพบปัญหาว่า ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จึงเป็นเหตุให้ช่วงการฝึกทักษะของการฟังนั้นหายไป อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะดังกล่าวนี้ก็ยังมีวิธีอยู่ก็คือ การฝึกจากสัญลักษณ์เสียงที่เป็นมาตรฐาน IPA (International Phonetic Alphabet) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประหลาด ที่มักพบเจอในหนังสือดิกชันนารี่ ที่จะทำให้การเลียนแบบ การฝึกออกเสียงนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำและชัดเจนมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากไม่มีผู้ที่มาอธิบายให้เข้าใจ เพราะนอกจากสัญลักษณ์แปลกๆ เหล่านั้นแล้ว ยังพบปัญหาวิธีการออกเสียงว่าทำอย่างไร เพราะอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงอยู่ภายในปาก ไม่สามารถนำออกมาแสดงให้เห็นได้ ทั้งนี้เนื่องจากว่าหลายๆ คำไม่สามารถฝึกออกเสียงจากตัวสะกดได้ เช่น how กับ hour แม้กระทั่งคำว่า present เมื่อเป็นคำนาม ก็จะออกเสียงอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นคำกริยา ก็จะออกเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น ผู้รู้หลายท่านที่ไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศแต่สามารถออกเสียงได้ชัดเจน แนะนำว่า วิธีการออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียงเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด นอกจากนั้นครู อาจารย์หลายท่านบอกว่า การออกเสียงนั้นต้องจำเป็นคำๆ เท่านั้น ซึ่งต้องดูจากสัญลักษณ์เสียง จะช่วยให้การฟัง การพูด ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและชัดเจน แม้แต่ภาษาจีนก็ใช้อักษร Pinyin ช่วยฝึกการออกเสียงภาษาจีนเช่นกัน เมื่อผู้เรียนฝึกเลียนแบบการออกเสียงครบทั้ง 40 เสียงแล้วก็สามารถไปดูการออกเสียงของคำในภาษาอังกฤษคำอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นกี่หมื่นกี่แสนคำจากในหนังสือ dictionary หรือเว็บ Online dictionary ก็สามารถออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียงได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมือนเจ้าของภาษา

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะในชุดเรียนรู้นี้ จะอธิบายถึงวิธีการออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งสระรวม 16 เสียง และพยัญชนะอีก 24 เสียง การออกเสียงแต่ละเสียงมีวิธีการอย่างไร จะมีรูปจำลองการใช้อวัยวะภายในปากให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งตัวอย่างการออกเสียงกว่า 400 ตัวอย่างอย่างละเอียด เมื่อเข้าใจแล้วจะทำให้การฟัง การพูดมีความมั่นใจถูกต้องและชัดเจน

การฝึกออกเสียงจึงถือว่าเป็นปฐมบทของการเรียนรู้ในเรื่องการฟังและการพูดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ชุดเรียนรู้นี้จึงเหมาะกับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถม จนถึงมหาวิทยาลัย และทุกๆ ท่านที่สนใจเรียนรู้การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเพื่อเตรียมสอบทักษะด้าน Listening และ Speaking ไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-TEP, CU-AAT ทั้งนี้เนื่องจากส่วนมากพบว่า 95% มักจะฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไร แม้ว่าจะเคยรู้คำศัพท์นั้นเป็นอย่างดีมาแล้วก็ตาม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

- สามารถฝึกวิธีการออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งเสียงสระ 16 เสียง และพยัญชนะอีก 24 เสียง การออกเสียงแต่ละเสียงจะมีรูปจำลองการใช้อวัยวะภายในปากให้เห็นชัดเจน เข้าใจง่าย ทำได้ทันที
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นพื้นฐานการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารและใช้สอบในส่วน Listening
- ฝึกการออกเสียงจากคำใช้บ่อยกว่า 400 คำ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้สำหรับการฟังและการพูดให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สุชาดา ทัศนา
Default
by วรวิทย์ จงใจดี
Default
by Jay Buchapan

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที