Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 59 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจรากฐาน หลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยข้อมูลเชิงลึก

คอร์สนี้ออกแบบจากประสบการณ์จริงการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรชั้นนำระดับโลกและประเทศไทยกว่า 20 ปี

พิเศษสุด กับไฟล์ Excel ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

1,290 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 59 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจรากฐาน หลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยข้อมูลเชิงลึก

คอร์สนี้ออกแบบจากประสบการณ์จริงการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรชั้นนำระดับโลกและประเทศไทยกว่า 20 ปี

พิเศษสุด กับไฟล์ Excel ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

ผู้สอน

นิตินัย สุนทรเภสัช (อาจารย์แซด)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

2 คอร์ส

  • วิทยากรสอนและฝึกอบรมทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ตลอดจนบริษัทเอกชนกว่า 20 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ (Data Commercialization) ในบริษัทชั้นนำระดับโลกและประเทศไทย อาทิ GfK, American Express, Cigna และ SCB
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงานให้กับมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำกว่า 30 แห่ง

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้การสร้างความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลนั้นไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้จริง ให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่ต่างจากมืออาชีพ

คอร์สนี้ออกแบบจากประสบการณ์การทำงานตรงกว่า 20 ปี เพื่อให้ผู้เรียน “อัพสกิลการวิเคราะห์ข้อมูล” แบบ “เข้าใจง่าย” และ “นำไปปฏิบัติได้จริง” ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึกถึงรากฐาน หลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทชั้นนำทั้งระดับโลก และแนวทางการประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประสานทักษะด้านธุรกิจ ด้านการจัดการข้อมูล และด้านเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างกลมกลืน เพื่อมีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล

จุดเด่นของคอร์สนี้
คอร์สนี้ออกแบบจากประสบการณ์จริง การวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรชั้นนำระดับโลกและประเทศไทยกว่า 20 ปี ทั้งในส่วนของเนื้อหาที่นำเสนอแบบเข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐาน ตลอดจนกรณีศึกษาที่นำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริงในธุรกิจได้ทันที

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจรากฐาน หลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยข้อมูลเชิงลึก พร้อมแนวทางการปรับใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
2. เข้าใจสูตรลับความสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมที่สามารถนำไปฝึกฝนปฏิบัติได้จริง เพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตทั้งในด้านยอดขายและกำไร
3. เรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพฤติกรรมลูกค้าตามแนวทางสูตรลับความสำเร็จ พร้อมไฟล์ excel ข้อมูลให้ผู้เรียนทดลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม นำไปพัฒนาตนเองในด้านการวิเคราะห์ความรู้โดยต่อยอดความรู้ที่ได้จากคอร์สนี้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่กำลังมองหาคอร์สอัพสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตอบโจทย์ปัญหาดังต่อไปนี้
- อยากเริ่มต้นทำงานด้านข้อมูลในสายงานธุรกิจ ต้องการอัพสกิลเพื่อพัฒนาตัวเอง
- มีข้อมูลธุรกิจแต่ไม่แน่ใจว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นใดเพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรได้จริง
- ทำงานด้านข้อมูลแต่เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วไม่รู้จะเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดใด หรือมีความชำนาญในเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว แต่ไม่มีไอเดียธุรกิจว่าจะวิเคราะห์อะไรและอย่างไร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
คอร์สนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ แต่หากมีพื้นฐาน Excel ก็จะสามารถนำไฟล์กรณีศึกษาของคอร์สนี้ ไปทดลองวิเคราะห์ต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยตัวเองได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำPost-Test แบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
นิตินัย สุนทรเภสัช (อาจารย์แซด)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

2 คอร์ส

  • วิทยากรสอนและฝึกอบรมทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ตลอดจนบริษัทเอกชนกว่า 20 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ (Data Commercialization) ในบริษัทชั้นนำระดับโลกและประเทศไทย อาทิ GfK, American Express, Cigna และ SCB
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงานให้กับมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำกว่า 30 แห่ง
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by โสภิชา พรทวีวัฒน์
Default
by ภคพร จันทลี
Default
by ภควรรธน์ อุ่นเมตตาจิต
Default
by Emmy Edu
Default
by นรา แสงงาม
Avatar
by Anoma Srisukkasem
?1590100953
by นายสถาบัน บรรจง
Default
by Prangtip Khruethanu
Default
by Wittawat Boonchukusol
Ww
by นิตินัย สุนทรเภสัช (อาจารย์แซด)

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที