Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 59 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจรากฐาน หลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยข้อมูลเชิงลึก

คอร์สนี้ออกแบบจากประสบการณ์จริงการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรชั้นนำระดับโลกและประเทศไทยกว่า 20 ปี

พิเศษสุด กับไฟล์ Excel ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

1,290 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 59 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจรากฐาน หลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยข้อมูลเชิงลึก

คอร์สนี้ออกแบบจากประสบการณ์จริงการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรชั้นนำระดับโลกและประเทศไทยกว่า 20 ปี

พิเศษสุด กับไฟล์ Excel ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

ผู้สอน

นิตินัย สุนทรเภสัช (อาจารย์แซด)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส

  • วิทยากรสอนและฝึกอบรมทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ตลอดจนบริษัทเอกชนกว่า 20 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ (Data Commercialization) ในบริษัทชั้นนำระดับโลกและประเทศไทย อาทิ GfK, American Express, Cigna และ SCB
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงานให้กับมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำกว่า 30 แห่ง


คอร์สนี้ออกแบบจากประสบการณ์การทำงานตรงกว่า 20 ปี เพื่อให้ผู้เรียน “อัพสกิลการวิเคราะห์ข้อมูล” แบบ “เข้าใจง่าย” และ “นำไปปฏิบัติได้จริง” ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึกถึงรากฐาน หลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทชั้นนำทั้งระดับโลก และแนวทางการประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประสานทักษะด้านธุรกิจ ด้านการจัดการข้อมูล และด้านเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างกลมกลืน เพื่อมีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล

จุดเด่นของคอร์สนี้
คอร์สนี้ออกแบบจากประสบการณ์จริง การวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรชั้นนำระดับโลกและประเทศไทยกว่า 20 ปี ทั้งในส่วนของเนื้อหาที่นำเสนอแบบเข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐาน ตลอดจนกรณีศึกษาที่นำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริงในธุรกิจได้ทันที

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจรากฐาน หลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยข้อมูลเชิงลึก พร้อมแนวทางการปรับใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
2. เข้าใจสูตรลับความสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมที่สามารถนำไปฝึกฝนปฏิบัติได้จริง เพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตทั้งในด้านยอดขายและกำไร
3. เรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพฤติกรรมลูกค้าตามแนวทางสูตรลับความสำเร็จ พร้อมไฟล์ excel ข้อมูลให้ผู้เรียนทดลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม นำไปพัฒนาตนเองในด้านการวิเคราะห์ความรู้โดยต่อยอดความรู้ที่ได้จากคอร์สนี้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่กำลังมองหาคอร์สอัพสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตอบโจทย์ปัญหาดังต่อไปนี้
- อยากเริ่มต้นทำงานด้านข้อมูลในสายงานธุรกิจ ต้องการอัพสกิลเพื่อพัฒนาตัวเอง
- มีข้อมูลธุรกิจแต่ไม่แน่ใจว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นใดเพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรได้จริง
- ทำงานด้านข้อมูลแต่เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วไม่รู้จะเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดใด หรือมีความชำนาญในเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว แต่ไม่มีไอเดียธุรกิจว่าจะวิเคราะห์อะไรและอย่างไร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
คอร์สนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ แต่หากมีพื้นฐาน Excel ก็จะสามารถนำไฟล์กรณีศึกษาของคอร์สนี้ ไปทดลองวิเคราะห์ต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยตัวเองได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำPost-Test แบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
นิตินัย สุนทรเภสัช (อาจารย์แซด)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส

  • วิทยากรสอนและฝึกอบรมทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ตลอดจนบริษัทเอกชนกว่า 20 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ (Data Commercialization) ในบริษัทชั้นนำระดับโลกและประเทศไทย อาทิ GfK, American Express, Cigna และ SCB
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงานให้กับมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำกว่า 30 แห่ง
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นรา แสงงาม
Avatar
by Anoma Srisukkasem
?1590100953
by นายสถาบัน บรรจง
Default
by Prangtip Khruethanu
Default
by Wittawat Boonchukusol
Ww
by นิตินัย สุนทรเภสัช (อาจารย์แซด)

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที