Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

เน้นความเข้าใจในหลักการ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานและทุกคน ในทุกระดับ

เผยเทคนิคการค้นหาปัญหาของผลผลิตในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

สอนโดย อาจารย์ ธวัชชัย บัววัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

เน้นความเข้าใจในหลักการ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานและทุกคน ในทุกระดับ

เผยเทคนิคการค้นหาปัญหาของผลผลิตในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

สอนโดย อาจารย์ ธวัชชัย บัววัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

ผู้สอน

ธวัชชัย บัววัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน อาจารย์พิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือ “You can be The Next SME”
 • ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหนือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ (Site Research Regional Manager) Tesco Lotus
 • ผู้จัดการการบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Manager) Tesco Lotus
 • ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร

ถ้าองค์กรของคุณกำลังมองหาเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสร้างผลผลิต หลักสูตรนี้จะช่วยให้องค์กรของคุณเข้าใจหลักของการเพิ่มผลผลิตและสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน ด้วยวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วคุณสามารถแก้ไขปัญหาการทำงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ทันที

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้หลักการของการเพิ่มผลผลิต และวิธีการเพิ่มผลผลิตอย่างได้ผล
- เข้าใจความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ กระบวนการและปัจจัยต่อความสำเร็จ
- เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าในการทำงานปัจจุบัน
- กระบวนการเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
- กระบวนการย้อนกลับเพื่อออกแบบกระบวนการเพื่อเป้าหมายใหม่

จุดเด่นของคอร์สนี้
- หลักสูตรนี้เน้นความเข้าใจในหลักการ ซึ่งถ้าผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการของการเพิ่มผลผลิตเจาะลึกจากหลักสูตรนี้จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้หลักการนี้ได้กับทุกงานและทุกคน ในทุกระดับ ทั้งในฐานะหัวหน้าหรือผู้ปฏิบัติงาน
- เทคนิคการค้นหาปัญหาของผลผลิตในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต ซึ่งเทคนิคที่ง่ายนี้เองจะทำให้ผู้เรียน เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่ง่ายแต่ได้ผลอย่างรวดเร็ว

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- พนักงานและหัวหน้างาน ที่มีปัญหาในการทำงานปัจจุบัน เช่น ทำงานไม่ทัน ทำงานผิด งานยุ่งหรือทำงานหนักแต่ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ซึ่งเท่ากับว่ามีปัญหาเรื่อง Productivity ,ซึ่งใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่อง Productivity ก็ควรจะเรียนเรื่องนี้ เพื่อปรับการทำงานใหม่ ให้ง่ายแต่ได้ผล

ผู้เรียนต้องมีความอะไรมาก่อนหรือไม่
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อน แต่ถ้าเคยทำงานมาแล้วจะเข้าใจปัญหาของตัวเองได้ดีและจะสามารถนำความรู้จากการเรียนไปปรับใช้ในงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี คือ งานที่ง่ายขึ้นแต่ได้ผลมากขึ้น  

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ธวัชชัย บัววัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน อาจารย์พิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือ “You can be The Next SME”
 • ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหนือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ (Site Research Regional Manager) Tesco Lotus
 • ผู้จัดการการบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Manager) Tesco Lotus
 • ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7
by ธวัชชัย บัววัฒน์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที