Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท 2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 65 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 11 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เรียนรู้วิธีการนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

นำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Power BI ได้อย่างมืออาชีพ

สอนโดย ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์ ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage "Daily Data"

2,490 บาท 2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 65 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 11 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เรียนรู้วิธีการนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

นำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Power BI ได้อย่างมืออาชีพ

สอนโดย ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์ ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage "Daily Data"

ผู้สอน

ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

2 คอร์ส

  • Data Analyst และ Data Scientist ที่นําเสนอข้อมูล สรุปผล หา Insight ผ่านการ Visualization, จัดทํา Data Model เพื่อหา Fraud ในกลุ่มลูกค้า, จัดทํา Customer Segmentation Model
  • วิทยากรทางด้าน ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลผ่าน Business Intelligence Tools และ การออกแบบ Dashboard
  • วิทยากรทางด้าน Power BI ใหกับองค์กรหลากหลายธุรกิจ
  • ได้รับ Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate
  • ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : Daily Data

ถ้าคุณเป็นคนที่มีข้อมูลของลูกค้าอยู่ในมือ โดยต้องการทราบพฤติกรรมของลูกค้าว่ามีการใช้จ่ายเป็นอย่างไร มีการเข้ามาซื้อบ่อยครั้งแค่ไหน ในการซื้อแต่ละครั้งเป็นจำนวนเท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งลูกค้าคนไหนที่เคยมาบ่อย ๆ แล้วอยู่ดี ๆ ก็หายไป หากต้องการนำเสนอแคมเปญต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม คอร์สนี้จะตอบโจทย์ของคุณได้ทุกข้อ
ในคอร์สนี้ เราจะสร้างโมเดลสำหรับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการจะวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในเวลานี้ นั่นคือ Power BI ซึ่งนอกจากจะสร้างโมเดลที่น่าสนใจได้แล้ว ยังสามารถแสดงผลได้ออกมาในรูปกราฟที่สวยงามที่สามารถนำไปเสนอต่อผู้บริหารให้เห็นถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า เพียงแค่มองผ่านกราฟ โดยที่ยังไม่ต้องอธิบายอะไร ผู้บริหารก็จะมองเห็นภาพและสามารถเข้าใจได้เพียงไม่กี่วินาที
โดยผู้เรียนจะได้ลงมือทำรายงานหรือแดชบอร์ดถึง 6 ตัวด้วยกัน ซึ่งผู้สอนรับประกันว่า คุณจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงอย่างแน่นอน !!

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล ว่าข้อมูลที่มีนั้นจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงาน รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรอย่างไรได้บ้าง
- สามารถนำวิธีการในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ไปปรับใช้ได้กับข้อมูลจริงที่ตนเองมี
- เรียนรู้การอ่านข้อมูลผ่านทางตัวเลข การเข้าใจพื้นฐานทางสถิติ ว่าจะสามารถนำไปวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้าง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- บุคคลที่มีความสนใจในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และต้องนำเสนอผ่าน BI tools โดยมีพื้นฐานในการใช้ Power BI
- นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต้องการนำเสนอพฤติกรรมของลูกค้า ผ่านทฤษฎีต่าง ๆ เช่น การดูพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Customer Movement Analysis) การแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อดูพฤติกรรมจากการซื้อ ช่วงระยะเวลา รวมทั้งจำนวนเงิน เพื่อนำไปเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ (RFM Analysis) เป็นต้น

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานใดมาก่อน
ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Power BI

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

2 คอร์ส

  • Data Analyst และ Data Scientist ที่นําเสนอข้อมูล สรุปผล หา Insight ผ่านการ Visualization, จัดทํา Data Model เพื่อหา Fraud ในกลุ่มลูกค้า, จัดทํา Customer Segmentation Model
  • วิทยากรทางด้าน ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลผ่าน Business Intelligence Tools และ การออกแบบ Dashboard
  • วิทยากรทางด้าน Power BI ใหกับองค์กรหลากหลายธุรกิจ
  • ได้รับ Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate
  • ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : Daily Data
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by กนกกฤษฏิ์ กังวาลเกียรติ
Default
by Donnaporn Jarassangsakul
Avatar
by Ammo Rathaphit
?1587631674
by Worapol Muanwong
Avatar
by Ar Pramsiri
11813295 10152972896675264 2493863151565685944 n
by Nattapat Kittayapison
Avatar
by Pattanasak Patumwan

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที