Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 40 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารแบบไร้ประสิทธิภาพ

เรียนรู้หนึ่งขั้นตอนก่อนจะเป็นผู้สื่อสารออกที่ดี

สื่อสารผ่านความต้องการ 6 อย่าง เพื่อใช้สร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน

เข้าใจแก่นของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 40 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารแบบไร้ประสิทธิภาพ

เรียนรู้หนึ่งขั้นตอนก่อนจะเป็นผู้สื่อสารออกที่ดี

สื่อสารผ่านความต้องการ 6 อย่าง เพื่อใช้สร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน

เข้าใจแก่นของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง

ผู้สอน

 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด
 • Points of you Practitioner Certification (L2)
 • NDeP Coach (Neuro Decoding Program)
 • Effective Communication Skill
 • The Professional Trainer
 • Coaching for success
 • บริการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป ผ่านหลักสูตรการอบรม การโค้ชชิ่งในรูปแบบ Mixed & Match

เรียนรู้กระบวนการสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีงานที่ดีสำเร็จได้ด้วยการสื่อสารที่แย่ บางครั้งในที่ทำงานเคยมั้ยที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ ไม่เคยเข้าใจความต้องการของกันและกัน หรือพยายามสื่อสารเท่าไร สถานการณ์และความสัมพันธ์กลับยิ่งแย่ลง ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยลง จนในที่สุดคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้วก็ได้

การสื่อสาร” เรื่องไม่ใหญ่ที่ส่งผลยิ่งใหญ่ในการทำงาน และคนส่วนมากมักจะมองข้ามจุดนี้ กลับไปโฟกัสที่ตัวงานเพียวอย่างเดียว แต่อย่าลืมว่างานทุกงานที่เกิดขึ้นในองค์กรย่อมต้องผ่านการสื่อสารกับทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสมอ การมองข้ามจุดนี้ไปย่อมส่งผลทำให้การทำงานร่วมกันไม่ราบรื่นอย่างที่ต้องการ

Communication for Better Work” หลักสูตรที่มุ่งเน้นเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร เรียนรู้และทำความเข้าใจคนประเภทต่าง ๆ ที่ต้องเจอในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ราบรื่นขึ้น และความสัมพันธ์ของคนในองค์กรก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยความเชื่อว่างานจะออกมาดีได้ องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ การสื่อสารของบุคลากรภายในต้องดีก่อนเสมอ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อการทำงาน
2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจเพื่อนร่วมงานแต่ละประเภท พร้อมทั้งรู้ถึงเทคนิคการปรับตัวเข้าหา
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการพัฒนาการสื่อสารไปปรับใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้เป็นอย่างดี

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หัวหน้างาน / พนักงานทุกระดับ / ผู้ที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด
 • Points of you Practitioner Certification (L2)
 • NDeP Coach (Neuro Decoding Program)
 • Effective Communication Skill
 • The Professional Trainer
 • Coaching for success
 • บริการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป ผ่านหลักสูตรการอบรม การโค้ชชิ่งในรูปแบบ Mixed & Match
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นัดดา จิ
Msft full 563
by Peeranuch Karndamri
Open uri20200323 139306 1f3tzmv?1584916073
by Yaowapa Ponweang

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที