Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 10 นาที

เหมาะสำหรับ HR ยุคใหม่

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเลื่อนขั้นสู่การเป็นผู้นำ

มีเทคนิคมากมายที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง!

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนยาวนานกว่า 20 ปี!

1,990 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 10 นาที

เหมาะสำหรับ HR ยุคใหม่

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเลื่อนขั้นสู่การเป็นผู้นำ

มีเทคนิคมากมายที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง!

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนยาวนานกว่า 20 ปี!

ผู้สอน

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปรด.) สาขา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Doctorant Assistant, วัสดุนาโน, EPFL ,Lausanne Switzerland
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • CEO บริษัท ไอทีอาร์ซี จำกัด
 • Head of Recycle Feedstock Development, Circular Economy Business, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • CEO Cocoon Tech Project Startup, Studio Zero to One, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Licensing Business Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท นาราแมชชินเนอรี่ จำกัด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ITRC
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม/วิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • นักวิจัยรับเชิญสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST, Tsukuba)
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Dr.Kid+ ที่มีผู้ติดตามากกว่า 14K
 • ITRC Training จุดประกายแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะพาทุกท่านเรียนรู้ Mindset การเป็นผู้นำที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงผู้อื่นได้ และสามารถสื่อสารร่วมกันกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมล้วงเคล็ดลับและทริคต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสารที่จะมัดใจเพื่อนร่วมงาน สามารถเรียนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน กับคอร์ส เทคนิคการโค้ชแบบมืออาชีพ ที่สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และองค์การที่มีประสบการณ์สอนยาวนานกว่า 20 ปี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เทคนิคการโค้ช การฟัง การพูดของผู้นำ
2. เรียนรู้การพูดโน้มน้าวใจ และการพูดในที่สาธารณะ
3. วิธีการสื่อสารเชิงบวกที่ถูกต้อง และวิธีการให้คำปรึกษากับเพื่อนร่วมงานต่าง Generation
4. เทคนิคการสื่อสารกับทีม และการส่งต่องานอย่างเป็นระบบ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหัวหน้างาน เรียนรู้วิธีการสื่อสาร และความคิดในเชิงบวก
- ผู้เรียนที่ต้องการสร้างบุคลิกภาพใหม่
- บุคลากรในองค์กรที่จำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่าง Generation

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนได้เลย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปรด.) สาขา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Doctorant Assistant, วัสดุนาโน, EPFL ,Lausanne Switzerland
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • CEO บริษัท ไอทีอาร์ซี จำกัด
 • Head of Recycle Feedstock Development, Circular Economy Business, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • CEO Cocoon Tech Project Startup, Studio Zero to One, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Licensing Business Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท นาราแมชชินเนอรี่ จำกัด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ITRC
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม/วิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • นักวิจัยรับเชิญสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST, Tsukuba)
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Dr.Kid+ ที่มีผู้ติดตามากกว่า 14K
 • ITRC Training จุดประกายแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที