Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Upgrade ชีววิทยา ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O-NET
900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 2 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET

เนื้อหาครบถ้วน เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ พื้นฐานอ่อนก็เรียนเข้าใจได้

สอนโดย "ครูพี่นนท์" ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาชีววิทยา สำนักพิมพ์ซีเอ็ด

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 2 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET

เนื้อหาครบถ้วน เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ พื้นฐานอ่อนก็เรียนเข้าใจได้

สอนโดย "ครูพี่นนท์" ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาชีววิทยา สำนักพิมพ์ซีเอ็ด

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

ผู้สอน

KPN ACADEMY

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

10 คอร์ส

  • สถาบันสอนออนไลน์และแนะแนวการศึกษา โดยติวเตอร์มืออาชีพ
  • ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาชีววิทยา สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
  • ฝ่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ Online Education Unit, KPN ACADEMY
  • วิทยากรอบรมครูวิทยาศาสตร์

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาชีววิทยาม.ปลาย ตั้งแต่พื้นฐานไปจนพร้อมสำหรับการเตรียมตัวสอบ เพื่อให้น้อง ๆ เก็บคะแนนวิชานี้ไปได้อย่างง่าย ๆ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ชีววิทยาใครว่าน่าเบื่อ ถ้าเรามีการวางแผนและสรุปอย่างดี วิชานี้ก็จะกลายเป็นวิชาที่ง่าย คอร์สนี้จะเน้นสอนเนื้อหารายวิชาพื้นฐาน ด้วยสไตล์การสอนที่จะทำให้ทุกคนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา น้อง ๆ จึงมั่นใจได้ว่า ชีววิทยาจะสนุกแน่นอน โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
2. พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ
3. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ทั้ง 3 บทนี้ จะสอนแบบสรุป สั้น กระชับ แม้น้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอ่อนก็เรียนเข้าใจได้ นอกจากนี้ยังเสริมเทคนิคในการทำข้อสอบ และเก็งข้อสอบ จึงทำให้น้อง ๆ มั่นใจได้ว่า จะสามารถทำคะแนนสอบออกมาได้ดีมาก ๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สรุปเนื้อหาชีววิทยาพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบชีววิทยาพื้นฐาน ม.ปลาย
3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบชีววิทยาพื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. นักเรียนที่กำลังขึ้น ม.ปลาย
2. นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6
3. นักเรียนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็น เพราะคอร์สนี้จะปูพื้นฐานความรู้ สอนเทคนิคพิชิตโจทย์ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
KPN ACADEMY

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

10 คอร์ส

  • สถาบันสอนออนไลน์และแนะแนวการศึกษา โดยติวเตอร์มืออาชีพ
  • ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาชีววิทยา สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
  • ฝ่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ Online Education Unit, KPN ACADEMY
  • วิทยากรอบรมครูวิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Nida Sujjavanich

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที