Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 26 นาที

สอนใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างสรรค์แอนิเมชัน ด้วยหลักการที่ถูกวิธี ตามหลักพื้นฐานสากลทั่วโลก

สอนโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 26 นาที

สอนใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างสรรค์แอนิเมชัน ด้วยหลักการที่ถูกวิธี ตามหลักพื้นฐานสากลทั่วโลก

สอนโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้สอน

 • อาจารย์สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อดีตอาจารย์พิเศษวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัฒฑิต (ประวัติศาสตรสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) จิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ปวส. สาขาจิตรกรรมไทย วิทยาเขตเพาะช่าง
 • ผุ้แต่งหนังสือ "การวาดเส้น สิ่งรอบตัว และสถาปัตยกรรม" (กำลังตีพิมพ์)

สอนใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างสรรค์แอนิเมชัน ด้วยหลักการที่ถูกวิธี ตามหลักพื้นฐานสากลทั่วโลก

หากคุณสามารถทำ 2D Animation ในการสร้างสรรค์สื่อ Content ได้
คุณก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆ
แล้วถ้างาน 2D Animation ของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีพื้นฐานที่ดีในเรื่องการทำแอนิเมชัน
ก็จะยิ่งทำให้ผลงานของคุณโดดเด่น

ในขณะที่คนทั่วโลกก็ใช้โปรแกรมเหมือน ๆ กัน เช่น Photoshop
ดังนั้น คือคำถามว่า แล้วจะทำอย่างไรให้งานของคุณมีความแตกต่างจากคนทั่วโลก

คอร์สนี้สอนโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนระดับมหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญการถ่ายทอดที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ทีละขั้นตอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อการสร้างสรรค์แอนิเมชัน การตั้งค่า short cut key เพื่อให้ผู้เรียนทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ลัดขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
- และสิ่งที่จะได้เพิ่มคือ หลักการทำแอนิเมชันที่ถูกวิธี เป็นการสอนหลักพื้นฐานสากลที่สถาบันทั่วโลกใช้สอนกัน เช่น เรื่อง เฟรมกับการทำแอนิเมชัน การทำลูกบอลกระเด้งแต่ละแบบ การทำ slowi-n slow-out  ที่หลังจากเรียนครบแล้ว สามารถนำไปใช้พัฒนากับงานของตนเองได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- คอร์สนี้เหมาะกับ ผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ครู หรือคนทั่วไป ที่ต้องการเริ่มต้นทำแอนิเมชันจนสามารถนำไปพัฒนาต่อด้วยตนเองได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานวาดรูป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้ Photoshop  ถ้าหากมีความชื่นชอบงาน 2D animation  และต้องการรู้หลักการที่ดีและถูกต้องเพื่อนำไปใช้เพื่อให้งานของตนเอง เพื่อให้มีความแตกต่าง และโดดเด่น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อาจารย์สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อดีตอาจารย์พิเศษวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัฒฑิต (ประวัติศาสตรสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) จิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ปวส. สาขาจิตรกรรมไทย วิทยาเขตเพาะช่าง
 • ผุ้แต่งหนังสือ "การวาดเส้น สิ่งรอบตัว และสถาปัตยกรรม" (กำลังตีพิมพ์)
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by แสงดาว เดือนแจ่ม

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที