Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 34 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสำเร็จ

เข้าใจวิธีการในการขจัดสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลว

สามารถตั้งเป้าหมายชีวิตได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

โปรแกรมจิตใต้สำนึก และติดตาม/ประเมินผลความสำเร็จ ด้วย Web Application PLOA

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 34 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสำเร็จ

เข้าใจวิธีการในการขจัดสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลว

สามารถตั้งเป้าหมายชีวิตได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

โปรแกรมจิตใต้สำนึก และติดตาม/ประเมินผลความสำเร็จ ด้วย Web Application PLOA

ผู้สอน

พ.อ. ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม (Strategic Man)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

5 คอร์ส

 • ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารโครงการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาโท ทางด้านการบริหารโครงการ Stevens Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก
 • CEO บริษัท โซเซียล สตราทีจิค จำกัด (พัฒนาระบบ Social Monitoring & Analytic และ Web Application)
 • อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง
 • Life Coach และ NLP Master Coach

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในมิติ การงาน การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์กับผู้คน การพัฒนาตนเอง ทัศนคติ/จิตวิญญาน สุขภาพ และการพักผ่อน/ผ่อนคลาย ก็คือ การตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
การตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ จะเป็นการบอกสมองของเราให้รับรู้ว่า อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
เมื่อสมองรู้แล้วว่า อะไรคือเป้าหมายสำคัญในชีวิต สมองจะมองหาสิ่งนั้น และปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับการไปสู่เป้าหมาย
มาเรียนรู้ เคล็ดลับ 6 ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายในแต่ละมิติของชีวิต เพื่อสั่งสมอง ให้พาเราไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) เรียนรู้สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือความสำเร็จที่ต้องการไปให้ถึง
2) เรียนรู้การทำงานของสมอง จิตสำนึก และจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นสุดยอดวิธีการในการขจัดสาเเหตุที่ขัดขวางตัวเราไปสู่ความสำเร็จ
3) เรียนรู้ 6 ขั้นตอนของกระบวนการตั้งเป้าหมาย เพื่อสั่งสมอง ให้พาเราไปสู่ความสำเร็จ
4) นำสิ่งที่เรียนรู้ในข้อ 1-3 มาลงมือตั้งเป้าหมายจริงๆ เพื่อขับเคลื่อนตนเองไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ
5) เรียนรู้และลงมือโปรแกรมจิตใต้สำนึก ด้วย Web Application PLOA ที่ออกแบบมาสำหรับช่วยในการโปรแกรมจิตใต้สำนึก และเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตาม และประเมินผลผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1) นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการเรียน
2) มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการความก้าวหน้าในการทำงาน
3) เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย
4) คนที่ต้องการประสบความสำเร็จ แต่ติดขัด หรือ ติดล็อคบางเรื่อง ทำให้ความสำเร็จไม่คืบหน้า
5) Life Coach
6) HR Manager

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1) เข้าใจตนเองว่าต้องการอะไรในชีวิต
2) มีจริงจังในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พ.อ. ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม (Strategic Man)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

5 คอร์ส

 • ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารโครงการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาโท ทางด้านการบริหารโครงการ Stevens Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก
 • CEO บริษัท โซเซียล สตราทีจิค จำกัด (พัฒนาระบบ Social Monitoring & Analytic และ Web Application)
 • อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง
 • Life Coach และ NLP Master Coach
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที