Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 55 นาที

ยกตัวอย่างให้คนเรียนเข้าใจ เห็นภาพ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

มีกรณีศึกษาจากเรื่องจริง นำเสนอแบบสั้นกระชับ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ

1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 55 นาที

ยกตัวอย่างให้คนเรียนเข้าใจ เห็นภาพ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

มีกรณีศึกษาจากเรื่องจริง นำเสนอแบบสั้นกระชับ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ

ผู้สอน

ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

50 รีวิว

11 คอร์ส

  • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นวิทยากร และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 30 ปี
  • กรรมการผู้จัดการ CC&B Consultant Ltd. Part.
  • นักเขียนเจ้าของหนังสือ Innovative Trainer (วิทยากรนอกกรอบ)
  • เป็น 1 ใน 7 Speakers บนเวที Go Training Live Talk Forum ครั้งที่ 1 ตอน HRD? ศักยภาพมนุษย์ไร้ขีดจำกัด

คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการคิดทั้ง 9 แบบ ไปใช้ในการบริหารคน บริหารงาน ในทีมของตัวเองให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

อยากเป็นหัวหน้างาน หรือ Supervisors ที่มีผลงาน บริหารคน และบริหารงานได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่มีทักษะการคิดที่ดี เพราะมีประสบการณ์น้อย หรืออาจขาดพี่เลี้ยงคอยสอนหรือให้คำแนะนำ

คอร์ส "9 Thinking Skills for Supervisors (9 ทักษะการคิดสำหรับหัวหน้างาน)“ นี้ จึงทำขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างานเหล่านี้ ได้มาเรียนรู้และนำทักษะการคิดทั้ง 9 แบบ ไปใช้ในการบริหารคน บริหารงาน ในทีมของตัวเองให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

จุดเด่นของคอร์สนี้
- เป็นทักษะการคิดที่หัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องได้ใช้แน่ ๆ
- แต่ละบทมีการยกตัวอย่าง ให้คนเรียนเข้าใจ เห็นภาพ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
- มีกรณีศึกษาจากเรื่องจริง นำเสนอแบบสั้นกระชับ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ
- เนื้อหาหลากหลาย ถ่ายทอดโดยวิทยากรที่เคยเป็นหัวหน้างาน และผู้บังคับบังคับชาในองค์กรไทย และในองค์กรต่างชาติมากว่า 30 ปี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- วิธีคิด 9 แบบ ที่หัวหน้างานสามารถนำไปใช้ในการบริหารคน บริหารงาน ของตัวเองได้
- เพิ่มโอกาส และมุมมองใหม่ ๆ ให้ตัวเองในการพัฒนาคน พัฒนางานได้ดีมากขึ้น
- ลดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ด้วยการคิดที่เป็นระบบครบรอบด้าน และสร้างสรรค์มากขึ้น

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือรู้อะไรมาก่อนไหม 
คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชา ทั้งที่อยู่ในตำแหน่งมาระยะหนึ่งแล้ว และผู้ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ ๆ เพื่อจะได้นำทักษะการคิดทั้ง 9 แบบที่ได้เรียน ไปใช้ในการบริหารงาน และบริหารคนในทีมของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

50 รีวิว

11 คอร์ส

  • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นวิทยากร และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 30 ปี
  • กรรมการผู้จัดการ CC&B Consultant Ltd. Part.
  • นักเขียนเจ้าของหนังสือ Innovative Trainer (วิทยากรนอกกรอบ)
  • เป็น 1 ใน 7 Speakers บนเวที Go Training Live Talk Forum ครั้งที่ 1 ตอน HRD? ศักยภาพมนุษย์ไร้ขีดจำกัด
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by พิมพญา สังข์ยศ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที