Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 36 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เคล็ดลับพัฒนาตัวเองให้โดดเด่น สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตคุณในวันข้างหน้าอย่างคาดไม่ถึง

สอนโดย ชโนทัย พึ่งสุข (โค้ชติ๋ว) Certified Image Consultant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image

990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 36 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เคล็ดลับพัฒนาตัวเองให้โดดเด่น สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตคุณในวันข้างหน้าอย่างคาดไม่ถึง

สอนโดย ชโนทัย พึ่งสุข (โค้ชติ๋ว) Certified Image Consultant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image

ผู้สอน

 • Certified Image Consultant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image
 • และเป็น ACC Coach (Associate Certified Coach) จาก (International Coach Federation)
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงินชั้นนำของเมืองไทย ดูแลศักยภาพสร้างภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่การตลาด และทำ Training ทั่วประเทศมา 35 ปี มีหลักสูตรสอนนักขายด้วยทักษะต่างๆ (Soft Skill) ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานมากมาย
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์และการโค้ช การเป็นพี่เลี้ยงดึงจุดเด่นออกมา สร้างศักยภาพเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนเป็นตัวนักขายอย่างมั่นใจ
 • มีทักษะ Soft Skill การเป็นที่ปรึกษา, การสื่อสาร, การสร้างแรงจูงใจ และการขายแบบที่ปรึกษา
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้หน่่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย และบริษัทชั้นนำประเทศลาว
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่ Stamford International University (X-MBA) ปริญญาโท
 • ที่ปรึกษาด้านเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สู่การเป็นมืออาชีพ

"Personal Skill" ทักษะส่วนตัวที่สร้างความสำเร็จให้โดดเด่นเข้าตาองค์กรเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป ถ้าคุณรู้วิธี มีทางลัด หมั่นฝึกฝนตั้งแต่ต้น จะสร้างความก้าวหน้าและเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน มีคำกล่าวกันว่า “Hard Skill จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้งานสำคัญๆ แต่ Soft Skill คือสิ่งที่จะตัดสินว่า คุณจะได้รับความไว้วางใจ มีความก้าวหน้าในอาชีพ จะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาส หรือถูกคัดออก” ดังนั้นทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงจำเป็นและสำคัญ เช่นทักษะการสร้างบุคลิกภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองและงาน ทักษะของการเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทำงานด้วยพลังบวก

นี่ก็คือ Personal Skill ที่มักจะพบในคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งทักษะเหล่านี้ พัฒนาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตคุณในวันข้างหน้าอย่างคาดไม่ถึงทีเดียว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. รู้วิธีสร้างกิจวัตรประจำวันทุกเช้าที่สามารถสร้างความมหัศจรรย์กับชีวิตตัวเองให้เติบโตก้าวกระโดดได้เลย
2. วิธีปรับปรุงเรื่องเล็กน้อยของตัวเอง เช่นการแต่งกาย การพูดจา การแสดงออกต่างๆ ทักษะความเชี่ยวชาญให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร สร้างความประทับใจกับคนรอบข้าง
3. รู้วิธีพัฒนตัวเอง สร้างกรอบความคิดมุ่งสู่การเติบโต พร้อมบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า
4. รู้วิธีสร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงานโดยที่คุณไม่มาเสียใจภายหลัง
5. รู้จักมองโลกในแง่บวก เห็นคนในแง่ดี และวิธีฝึกปฎิบัติตัวเองให้คิดบวก
6. มีบุคลิกภาพที่ดึงดูด โดดเด่นอย่างน่าสนใจเป็น Smart People ครบจบในบริบทที่องค์กรต้องการ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. พนักงานในองค์กรทุกคน ทุกระดับชั้นที่ต้องการพัฒนาตัวเองสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับสังคมยุคปัจจุบัน (New Normal) ที่ต้องทำงานสร้างความสำเร็จกับตัวเอง
2. น้องๆนักศึกษาทุกคนที่กำลังจะจบการเรียนจากมหาวิทยาลัย เตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมทำงานในองค์กร หรือกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว 
3. ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจทุกคน ได้เตรียมตัวสร้างทักษะชีวิต รู้จักพัฒนาตัวเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานมากก่อน ก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • Certified Image Consultant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image
 • และเป็น ACC Coach (Associate Certified Coach) จาก (International Coach Federation)
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงินชั้นนำของเมืองไทย ดูแลศักยภาพสร้างภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่การตลาด และทำ Training ทั่วประเทศมา 35 ปี มีหลักสูตรสอนนักขายด้วยทักษะต่างๆ (Soft Skill) ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานมากมาย
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์และการโค้ช การเป็นพี่เลี้ยงดึงจุดเด่นออกมา สร้างศักยภาพเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนเป็นตัวนักขายอย่างมั่นใจ
 • มีทักษะ Soft Skill การเป็นที่ปรึกษา, การสื่อสาร, การสร้างแรงจูงใจ และการขายแบบที่ปรึกษา
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้หน่่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย และบริษัทชั้นนำประเทศลาว
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่ Stamford International University (X-MBA) ปริญญาโท
 • ที่ปรึกษาด้านเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สู่การเป็นมืออาชีพ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที