Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,498 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 20 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการ PR และสามารถนำไปใช้ภายในองค์กร

1,498 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 20 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการ PR และสามารถนำไปใช้ภายในองค์กร

ผู้สอน

กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

13 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

713 รีวิว

17 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ หรือทำงานในองค์กรใหญ่ และต้องการสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการของท่าน
และสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ผ่านการ PR

หลักสูตร  5 เคล็ดลับ PR อย่างไรให้ปัง จะเผยวิธีการทำประชาสัมพันธ์ให้เด่น ให้ดัง ให้โดนและปังได้ คอร์สนี้จะนำเสนอแนวคิด วิธีการ การจัดการ รวมถึงการบริหารโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบสำหรับงานที่เกี่ยวกับพีอาร์ คอร์สนี้สามารถเรียนได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์  แล้วคุณจะกลายเป็น PR มืออาชีพได้อย่างแน่นอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้วิธีการ PR ได้อย่างมีแบบแผนที่ถูกต้อง
- เข้าใจบทบาทของงานประชาสัมพันธ์
- การจับประเด็นในการทำ PR ให้ตรงประเด็นและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทันยุคทันสมัย
- วิธีการจัดกิจกรรมให้เกิดความประทับใจ และ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
- วิธีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์และประสานสื่อมวลชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผู้ที่เหมาะกับคอร์ส
- เจ้าของธุรกิจ Start Up / SME
- ผู้บริหาร และพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
- บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

13 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

713 รีวิว

17 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Screen shot 2021 12 14 at 15.14.53
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Default
by ชัยวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที