Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สร้าง Business Model ที่ชัดเจน ได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

สร้าง แผนการเงิน ที่ชัดเจน ได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

สร้าง แผนธุรกิจ ที่ชัดเจน ได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สร้าง Business Model ที่ชัดเจน ได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

สร้าง แผนการเงิน ที่ชัดเจน ได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

สร้าง แผนธุรกิจ ที่ชัดเจน ได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

ผู้สอน

พ.อ. ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม (Strategic Man)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

5 คอร์ส

 • ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารโครงการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาโท ทางด้านการบริหารโครงการ Stevens Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก
 • CEO บริษัท โซเซียล สตราทีจิค จำกัด (พัฒนาระบบ Social Monitoring & Analytic และ Web Application)
 • อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง
 • Life Coach และ NLP Master Coach

ความฝันที่จะมีธุรกิจของตนเอง น่าจะเป็นความฝันของคนส่วนใหญ่ หากสามารถทำความฝันนี้เป็นจริงได้ ชีวิตน่าจะมีความสุขไม่ใช่น้อย

แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า 50% ของธุรกิจ จะต้องปิดตัวลงในช่วง 3 - 5 ปีแรกของการทำธุรกิจ...พูดง่ายๆ มันทำให้ฝันของใครหลายคนต้องสลาย

ท่านอยากทราบหรือไม่ว่า อะไรคือรากเหง้าของความล้มเหลวดังกล่าว

รากเหง้าของความล้มเหลวของธุรกิจเหล่านั้น เกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุหลักๆ ได้แก่
- ขาด Business Model ที่ชัดเจน ทำให้มองไม่ครบ มองไม่ชัด ในทุกองค์ประกอบของการทำธุรกิจ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
- ขาดแผนการเงินที่ชัดเจน ทำให้มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
- ขาดแผนธุรกิจ หรือ Business Plan ที่จะสื่อสารกลยุทธ์ไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คอร์สออนไลน์ "3 เคล็ดลับ สร้างธุรกิจในฝันของท่าน ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน" เป็น คอร์ส ที่เปิดเผย 3 เคล็ดลับในการเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับการเริ่มต้น หรือ ต่อยอดธุรกิจหนึ่ง ให้ผ่านช่วง 3 ปี นั้นคือ 
- เข้าใจวิธีการในการสร้าง Business Model ที่ชัดเจน
- เข้าใจวิธีการในการสร้าง แผนการเงินที่ชัดเจน
- และเข้าใจวิธิการในการสร้าง แผนธุรกิจ ที่ชัดเจน

และที่สุดยอด ก็คือ หลังเรียนจบ จะมี Link เข้าสู่ Web Application ในการสร้าง Business Model, แผนการเงิน และ แผนธุรกิจ ให้ท่าน ซึ่งจะทำให้ สิ่งที่ถูกเรียกว่า "ยาขม" ในการทำธุรกิจ ได้แก่ การสร้าง Business Model, แผนการเงิน และ แผนธุรกิจ กลายเป็นเรื่องที่ง่ายไปในพริบตา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจหลักการ Business Model, วิธีการสร้าง Business Model และ ฝึกลงมือสร้าง Business Model ผ่าน Web Application (Ezyplan)
- เข้าใจหลักการ แผนการเงิน, วิธีการสร้าง แผนการเงิน และฝึกลงมือสร้าง แผนการเงิน ผ่าน Web Application (Ezyplan)
- เข้าใจหลักการ แผนธุรกิจ, วิธีการสร้าง แผนธุรกิจ และฝึกลงมือสร้าง แผนธุรกิจ ผ่าน Web Application (Ezyplan)

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานประจำ ที่ต้องการสร้างธุรกิจเสริม
- ผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ที่ต้องการวางแผนรองรับ Business Model ของ Product/Service ใหม่ของธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีความรู้ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่ตนเองจะเริ่ม หรือ ต่อยอด

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พ.อ. ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม (Strategic Man)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

5 คอร์ส

 • ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารโครงการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาโท ทางด้านการบริหารโครงการ Stevens Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก
 • CEO บริษัท โซเซียล สตราทีจิค จำกัด (พัฒนาระบบ Social Monitoring & Analytic และ Web Application)
 • อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง
 • Life Coach และ NLP Master Coach
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที