Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 49 นาที

เอกสารประกอบ

สอนทีละขั้นตอน พร้อมตัวอย่างประกอบ เพื่อเข้าใจง่าย แบ่งเป็นวิดีโอสั้นๆ เพื่อให้น้องๆ สามารถโฟกัสที่ละบท และเรียนรู้ซ้ำก่อนลงมือทำตามได้

การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการความคิดของน้องๆ ให้มีเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้หลากหลาย

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 49 นาที

เอกสารประกอบ

สอนทีละขั้นตอน พร้อมตัวอย่างประกอบ เพื่อเข้าใจง่าย แบ่งเป็นวิดีโอสั้นๆ เพื่อให้น้องๆ สามารถโฟกัสที่ละบท และเรียนรู้ซ้ำก่อนลงมือทำตามได้

การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการความคิดของน้องๆ ให้มีเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้หลากหลาย

ผู้สอน

  • จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์การสอนพิเศษน้องๆ มามากกว่า 5 ปี
  • สนใจในการนำการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์กับการเรียนรู้ให้กับน้องๆ วัยเรียน
  • เชื่อว่าการเขียนโปรแกรมช่วยพัฒนาทักษะให้กับน้องๆ ได้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

คอร์สเรียนเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กด้วย Scratch โดยคอร์สเรียนนี้จะเป็นการสอนทีละขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง สำหรับการเขียนโค้ดอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch ที่ถูกพัฒนาโดย MIT education lab ออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยไม่ต้องเขียนโค้ดจริง แต่เป็นการลากและต่อของคำสั่ง คล้ายๆ กับการต่อเลโก้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

การฝึกเขียนโปรแกรมเป็น 1 ในวิธีที่จะช่วยทำให้น้องๆ สามารถพัฒนากระบวนการความคิด ปะติดปะต่อเรื่องราวต่าง ๆ ให้เป็นรูปเป็นร่าง พัฒนาทักษะการหาเหตุและผล ว่าต้องทำอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นทักษะที่ได้รับจากการฝึกเขียนโปรแกรม นอกจากนั้นทักษะเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

เป้าหมายของคอร์สนี้ สำหรับน้องๆ วัย 10-15 ปีที่สนใจเรียนรู้การเขียนโปรแกรม แต่วัยอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกัน รวมถึงผู้ปกครองที่สนใจอยากพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมให้ลูกๆ ก็สามารถเรียนรู้ไปกับน้องๆ ได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นระดับประถมศึกษา เช่น การบวก ลบ คูณ หาร รวมถึงทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์การสอนพิเศษน้องๆ มามากกว่า 5 ปี
  • สนใจในการนำการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์กับการเรียนรู้ให้กับน้องๆ วัยเรียน
  • เชื่อว่าการเขียนโปรแกรมช่วยพัฒนาทักษะให้กับน้องๆ ได้
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้