Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ลงลึกพื้นฐานการก่อนคิด เพราะมนุษย์มีความเป็นปัจเจกมีทั้งตัวตน ความเชื่อ และความฝันหรือเป้าหมาย

เนื้อหาง่ายต่อการไปพัฒนาตัวเอง เข้าใจง่ายแต่ลึก เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

สอนโดย ผู้มีประสบการณ์ในการอบรมการพัฒนาตัวเอง

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ลงลึกพื้นฐานการก่อนคิด เพราะมนุษย์มีความเป็นปัจเจกมีทั้งตัวตน ความเชื่อ และความฝันหรือเป้าหมาย

เนื้อหาง่ายต่อการไปพัฒนาตัวเอง เข้าใจง่ายแต่ลึก เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

สอนโดย ผู้มีประสบการณ์ในการอบรมการพัฒนาตัวเอง

ผู้สอน

  • ประสบการณ์ด้านอบรมพัฒนาเยาวชนมากว่า 15 ปี โดยเด็กกว่า 3,000 คน
  • ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ มากกว่า 20 ปี
  • เชี่ยวชาญด้านการจัดการ และการพัฒนาตนเองตามแนวคิดพุทธปรัชญา

เรียนรู้ 10 เทคนิคสู่การคิดที่มีองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตเรามีประสิทธิภาพ และความความสุข

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลายคนอาจคิดว่า "การคิด" คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เรารับรู้ สังเคราห์ วิเคราะห์ผ่านรูปแบบต่างๆ จึงเกิดการสอนการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การ แผนภูมิก้างปลา, การทำSWOT และการทำ Mind Map เป็นต้น เพื่อให้เราเกิด "ความรู้ที่น่าเชื่อถือได้" และ "ความรู้ที่น่าเชื่อถือได้" เหล่านั้น จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตเรามีประสิทธิภาพ และความความสุข

หากแต่ในฐานะมนุษย์ที่มีความเป็นปัจเจกสิ่งที่มีผลต่อ "การคิด" มีมากกว่านั้น มีทั้งตัวตน ความเชื่อ และความฝันหรือเป้าหมาย การสอน "การคิด" ให้บุคคลแต่ละบุคคล "คิดเป็น" ผู้สอนจึงต้องเริ่มที่เรื่อง "ความรู้พื้นฐานก่อนการคิด" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้มีพลังสมองที่แข็งแรง ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพ คิดดี และจิตใจอิ่มเอม มีความสุข อันเนื่องมากจากการเข้าใจตัวเอง

เนื้อหาที่สอนในคอร์สเป็นไปให้มีความเข้าใจง่าย กระชับ โดยแบ่งเป็น 10 เทคนิค แยกเป็นเนื้อหา 4 หมวด ด้วยกัน
หมวด 1 : ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างความคิดตัวคุณ ที่ทำให้คุณมีกำลังในการคิด ได้แก่ เจตต์จำนงค์เสรี, ระวังความคิด, ควบคุมอารมณ์ และควบคุมความคิด
หมวด 2 : รูปแบบการคิดที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ฝึกคิดเป็นภาพ และทฤษฎีแยกองค์ประกอบ
หมวด 3 : ทำให้การคิดดีแบบยั่งยืน ได้แก่ สุขุมเยือกเย็น, สูตรสำเร็จที่คนมักลืม และพลังของคำพูดติดปาก
หมวด 4 : ค้นหาปลายทางในแบบของคุณ

คอร์สนี้จึงแม้ว่าเป็นคอร์สพื้นฐานการคิด แต่มีความลึกด้วยเนื้อหา ย่อยให้ง่าย เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง 


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ประสบการณ์ด้านอบรมพัฒนาเยาวชนมากว่า 15 ปี โดยเด็กกว่า 3,000 คน
  • ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ มากกว่า 20 ปี
  • เชี่ยวชาญด้านการจัดการ และการพัฒนาตนเองตามแนวคิดพุทธปรัชญา
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที