ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

One Day Fundamental ลงทุนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (CPD)
การลงทุน

One Day Fundamental ลงทุนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (CPD)

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมดของการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐาน ตั้งแต่ปูพื้นฐานสู่การลงทุนหุ้น คัดหุ้นดี แกะงบการเงิน วัดมูลค่าหุ้น และสร้างพอร์ท ปรับพอร์ท บริหารหน้าตัก
ผู้เรียนควรเข้าใจเรื่องรายได้ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกำไรมาก่อน
สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ “นิ้วโป้ง Fundamental VI” นักเขียนหนังสือ Bestseller และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรสอนด้านการลงทุนมากมาย

**สำคัญ** เพื่อให้การส่งผลอบรมเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องทำการลงทะเบียนในระบบ Prof. Link ให้เสร็จก่อนจบการอบรม

โดยท่านสามารถลงทะเบียนในระบบ Prof. Link ผ่านช่องทางเหล่านี้
- iOS แอปพลิเคชัน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
- Android แอปพลิเคชัน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
- เว็บไซต์ (https://member-proflink.set.or.th/login)

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนในระบบ Prof. Link ได้จาก ที่นี่
หรือรับชมวิดีโอแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ Prof. Link ได้จาก ที่นี่

__

ปัญหาของนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก ทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ที่เลือกลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐาน คือ การมีปัจจัยในการลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสับสน ว่าปัจจัยใดที่สำคัญบ้าง ปัจจัยต่างๆต้องวิเคราะห์อย่างไร ผมจึงนำประสบการณ์ของผมมาออกแบบเป็นคอร์สนี้

คอร์ส "One Day Fundamental ลงทุนหุ้น ด้วยปัจจัยพื้นฐาน" สอนเนื้อหาครบถ้วนในทุกเรื่องที่คุณควรทราบ ตั้งแต่พื้นฐาน จนไปถึงสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเนื้อหาจะแบ่งออกมาเป็น 5 ส่วนหลักดังนี้

F01 : ศึกษา อัพเดท ปัจจัยการลงทุน
- วิเคราะห์ปัจจัยในการลงทุนต่างๆ เช่น Fun Flow, ราคาน้ำมัน, ตลาดหุ้นทั่วโลก, เศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นต้น ว่าปัจจัยต่างๆส่งผลต่อการลงทุนอย่างไร
- วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ว่าในสถานการณ์นั้นควรเติมเงินหรือรอลงทุน

F02 : คัดหุ้นดี Good Stock
- วิธีในการเลือกหุ้นดี
- สร้าง Watchlist ของตัวเอง เพื่อเฝ้าดูหุ้นเหล่านั้นรอจังหวะการลงทุน

F03 : แม่นงบการเงิน
- ศึกษางบการเงิน สำหรับนักลงทุนจะต้องศึกษาและติดตามงบส่วนใดที่จำเป็นสำหรับการเลือกหุ้นลงทุน

F04 : วัดมูลค่าหุ้นเป็น เห็นราคาเข้าออก
- ตั้งเป้าหมายหามูลค่าหุ้นจุดที่ควรเข้าลงทุน
- ตั้งเป้าหมายหามูลค่าหุ้นจุดที่ควรตัดสินใจออกจากหุ้นตัวนั้น หรือไม่ลงทุนเพิ่มเข้าไป

F05 : สร้างพอร์ท / ปรับพอร์ท / Sector Rotation
- การบริหาร Porfolio ที่เหมาะสม ควรจัดอย่างไร
- การปรับพอร์ทจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ถือใบอนุญาตที่สนใจการใช้วิธีการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐาน Fundamental Analysis
- ผู้ถือใบอนุญาตที่ต้องการดูพื้นฐานหุ้น วิเคราะห์งบการเงิน และ แยกหุ้นพื้นฐานดีเป็น
- ผู้ถือใบอนุญาตที่ต้องการสร้างพอร์ทการลงทุนที่มีความสมดุล มั่งคั่งอย่างยั่งยืน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีความเข้าใจพื้นฐานทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายได้ ต้นทุนค่าใช้จ่าย กำไร เป็นต้น ก็สามารถเรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดในคอร์สออนไลน์ คือการแปลงความเข้าใจทางธุรกิจ มาเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจ ตรวจสอบงบการเงิน วัดมูลค่าหุ้น และการสร้างพอร์ทการลงทุนได้

รายละเอียดหลักสูตร


24 วิดีโอ

6 ชั่วโมง 52 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 28 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพการลงทุน 9 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ Prof. Link ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 21 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:26

 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการ

  02:01

 • **สำคัญ** ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ Prof. Link
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  03:13

Pre Test แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

บทนำ
 • แนะนำคอร์สออนไลน์

  01:09

 • ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการเรียน (ทั้งหมด)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  00:10

 • ดาวน์โหลดไฟล์ Growth Valuation Model
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  00:10

One Day Fundamental ลงทุนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน
 • บทนำ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  06:15

 • 1. เหตุผลของการลงทุนในหุ้น
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  16:27

 • 2. แนวทางการลงทุน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  30:32

 • แบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ 1

  แบบทดสอบ

 • 3. ปัจจัยสี่การลงทุน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  02:24

 • 4. ขั้นตอนการเลือกหุ้นแบบ Fundamental
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:09

 • 5. ศึกษา อัปเดท ปัจจัยการลงทุน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  21:31

 • 6. นักลงทุนประเภทไหน มีผลกับ SET ที่สุด?
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  15:46

 • 7. สำรวจปัจจัยกดดันตลาดหุ้น
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  13:21

 • แบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ 2

  แบบทดสอบ

 • 8. อะไรคือตัวกำหนด "ราคาหุ้น"
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  08:24

 • 9. คัดหุ้นดี Good Stock Selection
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  38:48

 • แบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ 3

  แบบทดสอบ

 • 10. งบการเงิน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:17:00

 • 11. วัดมูลค่าหุ้น
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  42:05

 • 12. สร้างพอร์ท / ปรับพอร์ท / Sector Rotation
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  39:10

 • แบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ 4

  แบบทดสอบ

Bonus Track : การลงทุนในวิกฤต (Case Study: COVID-19)
 • ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการเรียน "การลงทุนในวิกฤต (Case Study: COVID-19)" (ทั้งหมด)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  00:10

 • ลงทุนในวิกฤต COVID-19 (Part 1)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  31:28

 • ลงทุนในวิกฤต COVID-19 (Part 2)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  34:47

 • ลงทุนในวิกฤต COVID-19 (Part 3)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  21:50

 • Reminder: อย่าลืมลงทะเบียนระบบ Prof. Link
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  00:33

Post Test แบบทดสอบหลังเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


อธิป
อธิป กีรติพิชญ์ (นิ้วโป้ง)
4.7 คะแนนเฉลี่ย

142 รีวิว

6 คอร์ส
4.7 คะแนนเฉลี่ย
142 รีวิว
6 คอร์ส
ดูประวัติผู้สอน
 • เจ้าของแฟนเพจ “นิ้วโป้ง Fundamental VI” ที่มีคนติดตามมากกว่า 100,000 คน
 • นักเขียน Bestseller เจ้าของหนังสือขายดี ติวหุ้น รวยด้วยวีไอ, 100 คำตอบต้องรู้ ดูหุ้นพื้นฐาน และหนังสือเสียงสุดยอดคำตอบต้องรู้ดูหุ้นพื้นฐาน
 • วิทยากรรับเชิญ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานตลาดหลักทรัพย์สัญจร, งาน #InvestNow, งาน DCA ออมไว้ในหุ้น
 • วิทยากรการลงทุนให้กับบริษัทชั้นนำ อาทิ กบข., บลจ.กรุงศรี, บล.ไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ไทยประกันชีวิต, AIA, Generalli, Stock2morrow, Thailand Investment Fest, Money Expo และอีกมากมาย
 • วิทยากรที่จัดสัมมนา "ลงทุนแบบ Value & Growth Investment" คอร์สลงทุนแนววีไอที่มีผู้เรียนแล้วมากกว่า 2,000 คน

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

One Day Fundamental ลงทุนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (CPD)
การลงทุน

One Day Fundamental ลงทุนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (CPD)

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย