ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Ethics for Finance Professionals กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CPD)
การลงทุน

Ethics for Finance Professionals กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CPD)

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
ทำความเข้าใจถึงจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน
สอนโดย อ.ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์) นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner) ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาการเงินมากกว่า 10 ปี
มีสไลด์ประกอบการสอนให้ Download
มีแบบทดสอบ Pre-Test, Post-Test และ Quiz ระหว่างทางเพื่อทบทวนความเข้าใจ

**สำคัญ** เพื่อให้การส่งผลอบรมเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องทำการลงทะเบียนในระบบ Prof. Link ให้เสร็จก่อนจบการอบรม

โดยท่านสามารถลงทะเบียนในระบบ Prof. Link ผ่านช่องทางเหล่านี้
- iOS แอปพลิเคชัน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
- Android แอปพลิเคชัน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
- เว็บไซต์ (https://member-proflink.set.or.th/login)

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนในระบบ Prof. Link ได้จาก ที่นี่
หรือรับชมวิดีโอแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ Prof. Link ได้จาก ที่นี่

__

หนึ่งในคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่ทำงานสายการเงินคือ จรรยาบรรณ ไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่แนะนำการลงทุน วางแผนการเงิน วิเคราะห์การลงทุน วิชาชีพเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลรับผิดชอบเรื่องการเงินของลูกค้า ฉะนั้นการบริการของคุณต่อลูกค้าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ถูกหลักเกณฑ์และกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้ถึง กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ของผู้ที่ทำงานอยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณจะได้เรียนรู้ว่า สิ่งใดที่คุณควรทำ และสิ่งใดไม่ควรทำ เพื่อที่เราจะได้ทำหน้าที่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่ผิดหลักจรรยาบรรณจริยธรรม

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้
- กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสายการเงิน อาทิ ผู้แนะนำการลงทุน นักวางแผนการเงิน นักวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น
- กิจกรรมที่สามารถกระทำได้และกระทำไม่ได้
- แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้บรรลุ Fair Dealing

คอร์สนี้สอนโดย
อ.ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์)
นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner) อาจารย์ผู้มีประสบการณ์การติวสอนวิชาการเงินมากกว่า 10 ปี และเป็นวิทยากรรับเชิญในสถานบันการเงินและองค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย

รายละเอียดหลักสูตร


20 วิดีโอ

2 ชั่วโมง 58 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 28 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพการลงทุน 3 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ Prof. Link ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 17 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 16 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:26

 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการ

  02:01

 • **สำคัญ** ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ Prof. Link
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  03:13

Pre Test แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

บทนำ
 • แนะนำคอร์สออนไลน์

  01:13

 • Download สไลด์สำหรับการเรียน (ทั้งหมด)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  00:10

กฎระเบียบ จรรยาบรรณ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • 1.1 ทำความเข้าใจ ผู้แนะนำการลงทุน (IC Investment Consultant) และผู้วางแผนการลงทุน (IP Investment Planner)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  15:09

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 1.1

  แบบทดสอบ

 • 1.2 ทำความเข้าใจ นักธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่ปปรึกษาทางการเงิน (IB) และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  06:11

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 1.2

  แบบทดสอบ

 • 1.3 ทำความเข้าใจ หน่วยงานที่สำคัญในบริษัทหลักทรัพย์
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  04:40

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 1.3

  แบบทดสอบ

 • 1.4 แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางการเงิน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  04:59

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 1.4

  แบบทดสอบ

 • 1.5 องค์ประกอบเพื่อให้บรรลุ Fair Dealing (1)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  37:30

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 1.5

  แบบทดสอบ

 • 1.6 องค์ประกอบเพื่อให้บรรลุ Fair Dealing (2)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  13:03

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 1.6

  แบบทดสอบ

 • 1.7 องค์ประกอบเพื่อให้บรรลุ Fair Dealing (3)
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  34:10

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 1.7

  แบบทดสอบ

 • แบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ 1

  แบบทดสอบ

 • Recap แบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ 1
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  08:24

ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน
 • 2.1 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  05:14

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 2.1

  แบบทดสอบ

 • 2.2 หลักการปฏิบัติงาน สำหรับการติดต่อ ชักชวน หรือการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  08:10

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 2.2

  แบบทดสอบ

 • 2.3 หลักการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  03:25

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 2.3

  แบบทดสอบ

 • 2.4 หลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  12:46

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 2.4

  แบบทดสอบ

 • 2.5 บทลงโทษทางปกครอง
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  04:12

 • แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 2.5

  แบบทดสอบ

 • แบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ 2

  แบบทดสอบ

 • Recap แบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ 2
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  08:32

 • Reminder: อย่าลืมลงทะเบียนระบบ Prof. Link
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  00:33

Post Test แบบทดสอบหลังเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


ธนิตศักดิ์
ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์)
4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส
4.7 คะแนนเฉลี่ย
15 รีวิว
2 คอร์ส
ดูประวัติผู้สอน
 • นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)
 • อาจารย์ผู้มีประสบการณ์การติวสอนวิชาการเงินมากกว่า 10 ปี
 • วิทยากรอบรมติวใบอนุญาตทางการเงินต่างๆ เช่น IC และ CFP ให้แก่สถาบันการเงินชั้นนำ
 • ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน อบรมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนลงทุน วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนประกัน และวางแผนมรดก ให้แก่พนักงานของสถาบันการเงินชั้นนำ
 • นักลงทุนในตลาดทุน (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และตราสารอนุพันธ์)
 • อดีตวาณิชธนกิจ จากสถาบันการเงินชั้นนำ
 • อดีตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากสถาบันการเงินชั้นนำ

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

Ethics for Finance Professionals กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CPD)
การลงทุน

Ethics for Finance Professionals กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CPD)

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย