ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3

หัวข้อของเนื้อหา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
2. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
3. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
4. การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
5. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


20 วิดีโอ

6 ชั่วโมง 55 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต 6 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 7 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  49:43

 • กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต

  12:27

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  07:53

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์

  18:21

 • เงื่อนไขสำคัญและสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย

  32:44

 • คุณสมบัติและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์

  09:27

การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
 • ความจำเป็นและความสำคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  17:17

 • ปัจจัยสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย

  25:43

 • องค์ประกอบและแนวทางในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

  15:33

 • บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ

  11:18

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  36:40

 • ผลกระทบของการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ถูกต้อง

  22:43

 • กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

  13:20

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
 • ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  32:31

 • กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

  40:32

 • ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

  03:11

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
 • บทลงโทษตัวแทนประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  14:59

 • จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต

  37:53

 • กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต

  09:04

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

ไชยพร
ไชยพร จันทรเดชดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัยมากกว่า 15 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

พัชรี
พัชรี เลิศปรีชาภักดีดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์ด้านการประกันภัย และการประกันภัยต่อกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์เป็นวิทยากรพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี 2560
 • ผ่านการอบรมด้านการประกันภัยต่อจากสถาบันประกันภัยใน และต่างประเทศ

นิพัทธ์พนธ์
นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะดูประวัติผู้สอน
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำ บริษัท เกรส 289 จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทรัพยากรบุคคล บริษัท ฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จำกัด
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร/การพัฒนาภาวะผู้นำ/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/Digital Marketing/การโค้ชบุคคล/การโค้ชทีม/การโค้ชผู้บริหาร

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)