ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

หลักสูตร : การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อของเนื้อหา
1. ภาพรวมของธุรกิจการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสาคัญของการประกันวินาศภัย
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันวินาศภัย
4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


20 วิดีโอ

6 ชั่วโมง 41 นาที
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพ 6 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 4 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:08

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต
 • หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  57:31

 • ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต

  14:22

 • ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต

  14:01

 • เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

  21:14

 • สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์

  14:04

 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต

  05:03

 • กองทุนประกันชีวิต

  07:21

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
 • ความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  11:35

 • สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันชีวิต

  16:22

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต

  40:54

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้า และการให้คาแนะนำด้านประกันชีวิต
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  35:09

 • ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

  22:09

 • การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์

  13:07

 • การให้คาแนะนำด้านการทำประกันชีวิต

  29:43

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
 • ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  11:48

 • ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย

  07:15

 • จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต

  37:54

 • กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต

  28:47

 • คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต

  09:09

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

จุฑาทิพย์
จุฑาทิพย์ ติระชูศักดิ์ดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 5 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอณุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ว่าที่ร.ต. ดิถี
ว่าที่ร.ต. ดิถี คงด้วงดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตัวแทน และนายหน้า

ฐิติมา
ฐิติมา พรพิพิธดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารออมสินและ ธนาคารกรุงไทย

นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย