ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตร การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต บทบาทหน้าที่ของตัวแทน แนวทางปฏิบัติในการขายรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในอาชีพ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
รายละเอียดหลักสูตร ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
2. ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต
3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านประกันชีวิต
4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา สอนโดย คุณสุรจักษ์ อนุแสวง
- ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
- ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่ 1-3

รายละเอียดหลักสูตร


8 วิดีโอ

1 ชั่วโมง 49 นาที
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพ 6 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 1 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

บทความ

ทั้งหมด 1 บทความ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  08:30

3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านการประกันชีวิต
 • เอกสารประกอบการการอบรม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  บทความ

 • 3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ส่วนที่ 1

  11:26

 • 3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ส่วนที่ 2

  14:53

 • 3.2 ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ส่วนที่ 1

  17:18

 • 3.2 ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ส่วนที่ 2

  13:19

 • 3.3 การรู้จักลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์

  14:00

 • 3.4 การให้คำแนะนำด้านการทำประกันชีวิต ส่วนที่ 1

  15:31

 • 3.4 การให้คำแนะนำด้านการทำประกันชีวิต ส่วนที่ 2

  14:57

แบบทดสอบหลังเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

ผู้สอน


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดูประวัติผู้สอน

  การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

  หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
  กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
  web-cam.png
  มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

  เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

  id-card.png
  หลักฐานยืนยันตัวตน

  เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

  speed.png
  ความเร็วอินเทอร์เน็ต

  ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

  face-detection.png
  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

  มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

  SkillLaneCPD
  SkillLaneCPD
  ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
  ฟรี

  หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

  การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

  การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

  ฟรี

  หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย