ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ลดหย่อนชั่วโมงการอบรม)
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ลดหย่อนชั่วโมงการอบรม)

5,450 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 28 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

หลักสูตรนี้สามารถต่อใบอนุญาตได้พร้อมกัน 2 ใบ คือ ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต และใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กรุณาตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในตอนสมัคร หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตให้ท่านได้
กรุณาเลือกรอบอบรมที่ท่านเข้าอบรมแล้วสามารถไปต่อใบอนุญาตได้ทัน (รอบอบรมควรจบก่อนวันหมดอายุบนใบอนุญาตของท่าน 1 สัปดาห์)

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ลดหย่อนชั่วโมงการอบรม)

หัวข้อของเนื้อหา
1. แนวทางการปฏิบัติในการขายอย่างมืออาชีพ การจัดการสินไหม และการปฏิบัติตามหลักสำคัญพื้นฐานประกันภัย
2. การวางแผนการเงินและการลงทุน
3. ความเสี่ยงต่อความรับผิดฐานะตัวแทน นายหน้าประกันภัย
4. การเพิ่มศักยภาพทักษะผู้นำประกันภัยด้วยกระบวนการโค้ช
5. ปลดล็อคศักยภาพการขายในตัวคุณ

รายละเอียดหลักสูตร


34 วิดีโอ

26 ชั่วโมง 48 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 28 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย 25 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 5 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:54

แนวปฏิบัติการเสนอขายให้ถูกหลักสำคัญพื้นฐานประกันภัย และการจัดการสินไหมทดแทน
 • 1. แนวทางปฏิบัติในการเสนอขาย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:32:51

 • 2. การรู้จักลูกค้า

  59:08

 • 3. การให้คำแนะนำด้านการประกันภัย (ขั้นตอนการเสนอขาย)

  49:50

 • 4. การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และหลักสำคัญพื้นฐานฯ

  01:38:58

 • 5. กรณีศึกษา ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท

  02:03:32

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ความสำคัญของการวางแผนการเงิน และรูปแบบการลงทุนที่ถูกวิธี
 • 1. ความหมายและความสำคัญของการวางแผนการเงิน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:20:43

 • 2. ขั้นตอนในการวางแผนการเงิน

  12:51

 • 3. กระบวนการในการออมเงิน

  21:07

 • 4. เงินเฟ้อ

  12:32

 • 5. ความหมายและความสำคัญของการวางแผนการลงทุน

  33:24

 • 6. ขั้นตอนในการวางแผนการลงทุน

  36:27

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อความเสี่ยงรับผิดชอบฐานะตัวแทน นายหน้าประกันภัย
 • 1. ความรับผิดทางอาญา
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  02:09:56

 • 2. ความรับผิดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

  01:00:24

 • 3. ความรับผิดตามพระราชบัญญัติประกันภัย

  01:07:07

 • 4. ความรับผิดทางแพ่ง

  02:01:38

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

การเพิ่มศักยภาพทักษะผู้นำประกันภัยด้วยกระบวนการโค้ช
 • 1. แนะนำคอร์สเรียน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  03:42

 • 2. การโค้ชคืออะไร

  14:37

 • 3. ทำไมต้องโค้ช

  41:04

 • 4. องค์ประกอบการโค้ช

  45:32

 • 5. กิจกรรมสะท้อนกลับ

  05:07

 • 6. กระบวนการโค้ชด้วย GROW Models

  31:04

 • 7. การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

  36:32

 • 8. การสื่อสารและทักษะการโค้ช

  49:33

 • 9. กิจกรรมสะท้อนกลับ

  05:18

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ปลดล็อคศักยภาพการขายในตัวคุณ
 • 1. แนะนำคอร์สเรียน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  05:09

 • 2. แนวคิดเจาะจุดแข็งของนักขาย

  40:19

 • 3. แรงบันดาลใจ…ทำไมถึงเป็นนักขาย

  30:16

 • 4. เทคนิคการขายด้วยหัวใจ

  52:03

 • 5. การสร้างความมั่นใจจากภายใน

  01:30:25

 • 6. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

  30:15

 • 7. ทักษะสำคัญสำหรับนักขาย

  50:38

 • 8. เทคนิคการพัฒนาแนวคิดเชิงบวกในการขาย

  01:06:05

 • 9. สรุป

  05:14

 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

เดโช
เดโช เอี่ยมศรีอุไรดูประวัติผู้สอน
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นวิทยากรด้านการบริหาร การพัฒนาทักษะ และการประกันภัย บริษัท สมาร์ทโซลูชั่น แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • วิทยากรผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บรรยายหลักสูตรขอรับ-ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประกันวินาศภัย-ประกันชีวิต
 • อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิตติชัย
กิตติชัย อัครวิมุตดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ประสบการณ์ในวิชาชีพการประกันภัย มากกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นิพัทธ์พนธ์
นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะดูประวัติผู้สอน
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำ บริษัท เกรส 289 จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทรัพยากรบุคคล บริษัท ฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จำกัด
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร/การพัฒนาภาวะผู้นำ/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/Digital Marketing/การโค้ชบุคคล/การโค้ชทีม/การโค้ชผู้บริหาร

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
5,450 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 28 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ลดหย่อนชั่วโมงการอบรม)
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ลดหย่อนชั่วโมงการอบรม)

5,450 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 28 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)