Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 10 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสื่อสารประจำวันที่ใช้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานที่ทำให้เห็น องค์ประกอบ วิธีการ และสถานการณ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจในจุดร่วมและสามารถนำไปปรับใช้ได้

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 10 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสื่อสารประจำวันที่ใช้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานที่ทำให้เห็น องค์ประกอบ วิธีการ และสถานการณ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจในจุดร่วมและสามารถนำไปปรับใช้ได้

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

ผู้สอน

สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.6 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.6 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

คอร์สนี้มี Certificate of Completion ให้ หลังจากเรียนจบ

มนุษย์ถูกออกแบบมาให้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม โดยต้องมีการสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการ หรือสิ่งที่อยากให้อีกฝ่ายรับทราบ ความจริงบางประการของการสื่อสารคือ เมื่อสื่อไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ การสื่อสารมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ และเป็นตัวกำหนดเส้นทางอาชีพในระยะยาว คนที่ประสบความสำเร็จมากๆในอาชีพ มักจะสื่อสารเก่งด้วย การสื่อสารในที่ทำงาน จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะสะท้อนความตั้งใจที่ดี ไอเดีย ความคิดเห็นที่ท่านมี ออกมาให้คนอื่น ๆ รับทราบ

มีข้อมูลเชิงสถิติมากมายที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ลำดับต้นๆตลอดกาลขององค์กรคือเรื่องการสื่อสาร ในเมื่อการสื่อสารเป็นปัญหาขององค์กรทั้งโลก ดังนั้นความสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างโดดเด่น ก็น่าจะเป็นทักษะที่จะนำพาบุคคลหนึ่ง ๆ ไปสู่ความสำเร็จได้

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้การสื่อสารประจำวันที่ใช้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานที่ทำให้เห็น องค์ประกอบ วิธีการ และสถานการณ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจในจุดร่วมและสามารถนำไปปรับใช้ได้

หัวข้อการเรียนรู้ 
1. หลักพื้นฐานการสื่อสาร
- โมเดลการสื่อสาร
- สไตล์การสื่อสารของคนแต่ละประเภท
- ภาษาที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
- การข้อเท็จจริงและการตีความ 

2. การสื่อสารในงานประจำวัน
- การประชุม
   - การนำประชุม
   - การนำเสนอไอเดีย
- การสื่อสาร Digital
- การสื่อสารผ่าน Video Conference 

3. การสื่อสารที่ท้าทาย
- การตอบปฏิเสธ
- การรับมือข้อโต้แย้งด้วยอารมณ์
- การสื่อสารเรื่องเทคนิค 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ: 
1. ตระหนักถึงความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร
2. Mindset เกี่ยวกับการสื่อสารแบบมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
3. เทคนิคและเครื่องมือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
บุคลากรทุกระดับในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

อาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท
- ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด
- ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารการขายแบบ B2B
- Certified Change Management Practitioner
- www.brightsidepeople.com
- เพจ A Cup of Culture
- Podcast การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน A Cup of Culture
- Org Culture Canvas 
- รายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
- ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 1.1 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 1.2 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 1.3 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 2.1 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 2.2 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 2.3 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 2.4 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 3.1 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 3.2 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 3.3 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.6 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.6 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
10
4 ดาว
4
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by พชรพรรณ หาญนอก
Avatar
by สมชาย โพธิ์แก้ว
Default
by จุฑารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
Default
by ศุภธิดา พานิชปฐมชัย
Default
by San Siri
Avatar
by Arthitiya Tadsanasarid
[บรรยายเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารออกมา
Default
by สุกัญญา นนทคำจันทร์
4
Default
by Nichaphat Jittangkoon
Default
by Brake 02
ชอบคอร์สนี้ค่ะ เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงค่ะ
Default
by Sureeporn Suphamat

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที