Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
555 บาท 990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

1 บทความ

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 10 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสื่อสารประจำวันที่ใช้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานที่ทำให้เห็น องค์ประกอบ วิธีการ และสถานการณ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจในจุดร่วมและสามารถนำไปปรับใช้ได้

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

555 บาท 990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

1 บทความ

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 10 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสื่อสารประจำวันที่ใช้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานที่ทำให้เห็น องค์ประกอบ วิธีการ และสถานการณ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจในจุดร่วมและสามารถนำไปปรับใช้ได้

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

ผู้สอน

สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.6 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.6 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

คอร์สนี้มี Certificate of Completion ให้ หลังจากเรียนจบ

มนุษย์ถูกออกแบบมาให้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม โดยต้องมีการสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการ หรือสิ่งที่อยากให้อีกฝ่ายรับทราบ ความจริงบางประการของการสื่อสารคือ เมื่อสื่อไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ การสื่อสารมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ และเป็นตัวกำหนดเส้นทางอาชีพในระยะยาว คนที่ประสบความสำเร็จมากๆในอาชีพ มักจะสื่อสารเก่งด้วย การสื่อสารในที่ทำงาน จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะสะท้อนความตั้งใจที่ดี ไอเดีย ความคิดเห็นที่ท่านมี ออกมาให้คนอื่น ๆ รับทราบ

มีข้อมูลเชิงสถิติมากมายที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ลำดับต้นๆตลอดกาลขององค์กรคือเรื่องการสื่อสาร ในเมื่อการสื่อสารเป็นปัญหาขององค์กรทั้งโลก ดังนั้นความสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างโดดเด่น ก็น่าจะเป็นทักษะที่จะนำพาบุคคลหนึ่ง ๆ ไปสู่ความสำเร็จได้

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้การสื่อสารประจำวันที่ใช้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานที่ทำให้เห็น องค์ประกอบ วิธีการ และสถานการณ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจในจุดร่วมและสามารถนำไปปรับใช้ได้

หัวข้อการเรียนรู้ 
1. หลักพื้นฐานการสื่อสาร
- โมเดลการสื่อสาร
- สไตล์การสื่อสารของคนแต่ละประเภท
- ภาษาที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
- การข้อเท็จจริงและการตีความ 

2. การสื่อสารในงานประจำวัน
- การประชุม
   - การนำประชุม
   - การนำเสนอไอเดีย
- การสื่อสาร Digital
- การสื่อสารผ่าน Video Conference 

3. การสื่อสารที่ท้าทาย
- การตอบปฏิเสธ
- การรับมือข้อโต้แย้งด้วยอารมณ์
- การสื่อสารเรื่องเทคนิค 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ: 
1. ตระหนักถึงความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร
2. Mindset เกี่ยวกับการสื่อสารแบบมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
3. เทคนิคและเครื่องมือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
บุคลากรทุกระดับในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

อาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท
- ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด
- ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารการขายแบบ B2B
- Certified Change Management Practitioner
- www.brightsidepeople.com
- เพจ A Cup of Culture
- Podcast การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน A Cup of Culture
- Org Culture Canvas 
- รายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
- ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.6 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.6 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Sureeporn Suphamat
Default
by Brake 05
Default
by Suvimol T.
Unnamed
by Budsaraporn Akkawibul
อธิบายและยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย น่าติดตามมากค่ะ
Default
by ชโลธร โอฬารประเสริฐ
Default
by Seacon Seacon