Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 10 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสื่อสารประจำวันที่ใช้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานที่ทำให้เห็น องค์ประกอบ วิธีการ และสถานการณ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจในจุดร่วมและสามารถนำไปปรับใช้ได้

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 10 แบบทดสอบ

เรียนรู้การสื่อสารประจำวันที่ใช้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานที่ทำให้เห็น องค์ประกอบ วิธีการ และสถานการณ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจในจุดร่วมและสามารถนำไปปรับใช้ได้

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

ผู้สอน

สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

คอร์สนี้มี Certificate of Completion ให้ หลังจากเรียนจบ

มนุษย์ถูกออกแบบมาให้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม โดยต้องมีการสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการ หรือสิ่งที่อยากให้อีกฝ่ายรับทราบ ความจริงบางประการของการสื่อสารคือ เมื่อสื่อไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ การสื่อสารมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ และเป็นตัวกำหนดเส้นทางอาชีพในระยะยาว คนที่ประสบความสำเร็จมากๆในอาชีพ มักจะสื่อสารเก่งด้วย การสื่อสารในที่ทำงาน จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะสะท้อนความตั้งใจที่ดี ไอเดีย ความคิดเห็นที่ท่านมี ออกมาให้คนอื่น ๆ รับทราบ

มีข้อมูลเชิงสถิติมากมายที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ลำดับต้นๆตลอดกาลขององค์กรคือเรื่องการสื่อสาร ในเมื่อการสื่อสารเป็นปัญหาขององค์กรทั้งโลก ดังนั้นความสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างโดดเด่น ก็น่าจะเป็นทักษะที่จะนำพาบุคคลหนึ่ง ๆ ไปสู่ความสำเร็จได้

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้การสื่อสารประจำวันที่ใช้ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหลักพื้นฐานที่ทำให้เห็น องค์ประกอบ วิธีการ และสถานการณ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจในจุดร่วมและสามารถนำไปปรับใช้ได้

หัวข้อการเรียนรู้ 
1. หลักพื้นฐานการสื่อสาร
- โมเดลการสื่อสาร
- สไตล์การสื่อสารของคนแต่ละประเภท
- ภาษาที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
- การข้อเท็จจริงและการตีความ 

2. การสื่อสารในงานประจำวัน
- การประชุม
   - การนำประชุม
   - การนำเสนอไอเดีย
- การสื่อสาร Digital
- การสื่อสารผ่าน Video Conference 

3. การสื่อสารที่ท้าทาย
- การตอบปฏิเสธ
- การรับมือข้อโต้แย้งด้วยอารมณ์
- การสื่อสารเรื่องเทคนิค 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ: 
1. ตระหนักถึงความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร
2. Mindset เกี่ยวกับการสื่อสารแบบมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
3. เทคนิคและเครื่องมือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
บุคลากรทุกระดับในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

อาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท
- ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด
- ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารการขายแบบ B2B
- Certified Change Management Practitioner
- www.brightsidepeople.com
- เพจ A Cup of Culture
- Podcast การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน A Cup of Culture
- Org Culture Canvas 
- รายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
- ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 1.1 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 1.2 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 1.3 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 2.1 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 2.2 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 2.3 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 2.4 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 3.1 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 3.2 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz ทดสอบความเข้าใจ Chapter 3.3 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
8
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by San Siri
Avatar
by Arthitiya Tadsanasarid
[บรรยายเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารออกมา
Default
by สุกัญญา นนทคำจันทร์
4
Default
by Nichaphat Jittangkoon
Default
by Brake 02
ชอบคอร์สนี้ค่ะ เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงค่ะ
Default
by Sureeporn Suphamat
Default
by Brake 05
Default
by Suvimol T.
Unnamed
by Budsaraporn Akkawibul
อธิบายและยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย น่าติดตามมากค่ะ
Default
by ชโลธร โอฬารประเสริฐ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที