Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 2 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดยวิทยากรจาก SCG ผู้มีประสบการณ์ทำงานและการสอนหลายปี

เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ผู้เรียนจะสามารถทำการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในหน้างานจริง

1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 2 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดยวิทยากรจาก SCG ผู้มีประสบการณ์ทำงานและการสอนหลายปี

เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ผู้เรียนจะสามารถทำการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในหน้างานจริง

ผู้สอน

SCG

4.6 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

5 คอร์ส

  • กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี
  • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศ
  • ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์มากกว่า 200 บริษัท

บ่อยครั้งที่เราพบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงานหรือปัญหาในชีวิตประจำวัน บางเรื่องสามารถแก้ไขให้หมดไปได้ บางเรื่องก็แก้ไม่จบ เกิดปัญหาเดิมๆ ซ้ำซาก จึงมีผู้คิดค้นวิธีการค้นหาสาเหตุของปัญหาเหล่านี้มากมาย หนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือ การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why หรือวิธีการถามว่า ทำไม ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง

SCG เองก็ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับนำ Why-Why มาใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาในการทำงาน รวมถึงการนำมาใช้แก้ปัญหาร่วมกับกระบวนการที่เรียกว่า Problem Solving QC Story

ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why รวมถึงได้เห็นตัวอย่างและการนำไปใช้ในหลายๆ กรณี ซึ่งจะช่วยให้นำไปแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและไม่กลับมาเกิดซ้ำอีก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วย Why-Why Analysis
2. ผู้เรียนสามารถทำการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในหน้างานจริง

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะกับใคร
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนอะไรก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดเป็นพิเศษมาก่อน

ผู้สอน
คุณพรสิทธิ์ สุวรรณอักษร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
SCG

4.6 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

5 คอร์ส

  • กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี
  • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศ
  • ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์มากกว่า 200 บริษัท
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
34
4 ดาว
12
3 ดาว
1
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชลาลัย สังข์สวาท
Default
by Nimitr Damkham
Default
by Showa denko
Default
by พเนศ ขุนตาล
Default
by aroon Boonpa
Default
by ภัคนัฐ รามนัฏ
Default
by Kreeta Tanjaroensukjit
Default
by เฉลิมชัย แสนศึก
Default
by พิสิฎฐ์ สาโส
Default
by พันธวัจน์ พลังสุข

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที