Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 21 นาที

สอนโดยนักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรอยู่ ทั้งเจ้าของกิจการ, SME, Freelance, นักธุรกิจออนไลน์ คอร์สนี้ทำมาให้คุณโดยเฉพาะ

สอนการสร้าง Branding ให้ธุรกิจของคุณ เพื่อการสร้างยอดอย่างยั่งยืน

990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 21 นาที

สอนโดยนักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรอยู่ ทั้งเจ้าของกิจการ, SME, Freelance, นักธุรกิจออนไลน์ คอร์สนี้ทำมาให้คุณโดยเฉพาะ

สอนการสร้าง Branding ให้ธุรกิจของคุณ เพื่อการสร้างยอดอย่างยั่งยืน

ผู้สอน

ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย (ครูชัย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

634 รีวิว

13 คอร์ส

 • นักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว
 • CEO และผู้ก่อตั้ง Big Brain Academy
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Mind English โรงเรียนชื่อดังที่เกิดขึ้นจากการทำการตลาดออนไลน์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.I.B. Marketing In Black

4.7 คะแนนเฉลี่ย

614 รีวิว

12 คอร์ส

 • M.I.B Marketing In Black การตลาดง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว
 • เพจสำหรับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต อยากประสบความสำเร็จ อยากเป็นเจ้าของกิจการ แชร์ไอเดียในการบริหารธุรกิจ ทำการตลาด เน้นไปที่การตลาดออนไลน์หรือ Digital Marketing และจิตวิทยาความสำเร็จต่าง ๆ โดยครูชัย ประธานกรรมการสถาบันสอนภาษา Mind English

มีชื่อ มีโลโก้ มีสโลแกน มีแพ็คเกจ แปลว่าเราทำแบรนด์แล้ว? ......ที่จริงนั้นไม่ใช่
แบรนด์จะเกิดขึ้นเมื่อเแบรนด์ของเราเข้าไปอยู่ในสมอง ความทรงจำ และในใจของลูกค้าเท่านั้น!

คอร์สนี้จะสอนคุณอย่างละเอียด ว่าเราจะสร้างภาพจำในใจของลูกค้าได้อย่างไร 

เนื้อหาหลักของคอร์ส
ครอบคลุมเรื่อง Brand, Branding และ Digital Branding คอร์สนี้จะทำให้คุณรู้ลึกว่าทำอย่างไรจึงทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของคุณได้
- ค้นหาความหมายของคำว่า แบรนด์
- ทำอย่างไรจึงจะทำให้แบรนด์มี character 
- ทำอย่างไรจึงจะทำให้แบรนด์มี identity

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องแบรนด์ในมุมที่ลึกซึ้งและหลากหลายมากขึ้น
- รู้วิธีการสร้างแบรนด์ 

ใครควรเรียนคอร์สนี้
- แม่ค้า พ่อค้าออนไลน์
- เจ้าของกิจการ
- ผู้ที่สนใจเรื่อง Digital Branding
- ผู้ที่อยู่ในแวดวงการตลาด


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย (ครูชัย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

634 รีวิว

13 คอร์ส

 • นักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว
 • CEO และผู้ก่อตั้ง Big Brain Academy
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Mind English โรงเรียนชื่อดังที่เกิดขึ้นจากการทำการตลาดออนไลน์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.I.B. Marketing In Black

4.7 คะแนนเฉลี่ย

614 รีวิว

12 คอร์ส

 • M.I.B Marketing In Black การตลาดง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว
 • เพจสำหรับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต อยากประสบความสำเร็จ อยากเป็นเจ้าของกิจการ แชร์ไอเดียในการบริหารธุรกิจ ทำการตลาด เน้นไปที่การตลาดออนไลน์หรือ Digital Marketing และจิตวิทยาความสำเร็จต่าง ๆ โดยครูชัย ประธานกรรมการสถาบันสอนภาษา Mind English
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
32
4 ดาว
7
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by อาทิตย์ เจริญพิทักษ์ชัย
?1502007981
by worapan Worapan
Unnamed
by KDC PRODUCTION
Default
by Sattaya XOMCHANH
?1596227598
by DEW VRN
Default
by Zeya Pum
Default
by วาทินี กวีญาณ
?1479218866
by SlamDunk JerseyShop
?1480554350
by Apassanan satthachaivitaya
Default
by ปริทัศน์ คนธปาน

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที