Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

นำความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และการตีความสมการต่าง ๆ มาเขียนโค้ดด้วยตัวเองโดยไม่ใช้คำสั่งจากไลบรารี

ต่อยอดความเข้าใจอัลกอริทึมพื้นฐานไปสู่การใช้โมเดล AI ที่ซับซ้อนได้

ปรับมุมมองการเรียนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

นำความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และการตีความสมการต่าง ๆ มาเขียนโค้ดด้วยตัวเองโดยไม่ใช้คำสั่งจากไลบรารี

ต่อยอดความเข้าใจอัลกอริทึมพื้นฐานไปสู่การใช้โมเดล AI ที่ซับซ้อนได้

ปรับมุมมองการเรียนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้

ผู้สอน

บีอิ้ง แซ่อัง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

2 คอร์ส

  • มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในสาขา Computer Vision
  • อาจารย์พิเศษภาควิชา Robotics and AI, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยากรรับเชิญในองค์กร เช่น Utac Thai Limited, KBank, Lao Telecommunication เป็นต้น
  • เพจแห่งใหม่ของการเรียนรู้เทคโนโลยี

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การที่จะเข้าใจเทคโนโลยีได้ถึงแก่นแท้ โดยเฉพาะโมเดล AI สิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และการตีความสมการต่าง ๆ รวมถึงการเขียนโค้ดด้วยตัวเองโดยไม่ใช้คำสั่งจากไลบรารี สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความเข้าใจอัลกอริทึมที่เราจะนำไปใช้กับโปรเจคของเราแบบเคลียร์ ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการพัฒนาอัลกอริทึมมากขึ้น คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมพื้นฐานที่จะทำให้เราสามารถต่อยอดความเข้าใจโมเดล AI ที่ซับซ้อนได้ เพราะการมีพื้นฐานที่ดีนั้นจะทำให้เราก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจไอเดีย คอนเซปต์ ที่มาที่ไปของอัลกอริทึม
- สามารถอ่านและตีความหมายจากสมการได้ สมการที่ยาวจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
- ลดอคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์เพราะสามารถเห็นประโยชน์และการนำไปใช้
- มีการทดลองการเขียนโค้ดขึ้นมาเอง ทำให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น
- เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของอัลกอริทึม ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ตรงกับปัญหาได้มากขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการความรู้พื้นฐานในการเข้าใจอัลกอริทึม
- ผู้ที่อยากทราบว่าคณิตศาสตร์ที่เรียนไปสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
- ผู้ที่ลงมือปฏิบัติการ เรียนรู้จากโค้ดที่เขียนโดยไม่เรียกใช้คำสั่งจากไลบรารี

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย (ตรีโกณมิติ) และมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
บีอิ้ง แซ่อัง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

2 คอร์ส

  • มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในสาขา Computer Vision
  • อาจารย์พิเศษภาควิชา Robotics and AI, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยากรรับเชิญในองค์กร เช่น Utac Thai Limited, KBank, Lao Telecommunication เป็นต้น
  • เพจแห่งใหม่ของการเรียนรู้เทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
29
4 ดาว
1
3 ดาว
3
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by อานนท์ อัสสา
27 8 2566%207 18 35
by ธนกร รองพินิจ
ขอบคุณอาจารย์มากๆ ที่ให้ความรู้ครับ
Avatar
by Boworn Chutipatwipa
Default
by Atimate Buraphatarapongsin
Default
by วัชระ ศรีพิพัฒนะกุล
Default
by ธรรมนูญ บัวเกตุ
Avatar
by channarong srila
Default
by Theerapat 024 lastname
Avatar
by Asamaporn Sitthi
314466082 656150705996489 8683392350966537056 n
by PHRAMAHA SOKHOM UONG

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที