Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 80 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 15 นาที

เอกสารประกอบ

สนุกไปกับการฝึก และตื่นเต้นกับฝึกตีจังหวะคอร์ดแบบใหม่ๆ ด้วยการสอนที่ถูกหลักแบบ Step by Step 42 Patterns

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย เจ้าของ YouTube Channel สอนเล่นกีตาร์ "Nasorn Guitar Online" และเจ้าของแฟนเพจ "Nasornคอร์สกีตาร์ออนไลน์"

1,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 80 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 15 นาที

เอกสารประกอบ

สนุกไปกับการฝึก และตื่นเต้นกับฝึกตีจังหวะคอร์ดแบบใหม่ๆ ด้วยการสอนที่ถูกหลักแบบ Step by Step 42 Patterns

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย เจ้าของ YouTube Channel สอนเล่นกีตาร์ "Nasorn Guitar Online" และเจ้าของแฟนเพจ "Nasornคอร์สกีตาร์ออนไลน์"

ผู้สอน

 • นักดนตรีมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • ครูสอนดนตรีมืออาชีพ ประสบการณ์สอนกว่า 18 ปี
 • อดีตครูสอนดนตรีดีเด่นจากสถาบัน KPN Music Academy
 • เจ้าของ YouTube Channel สอนเล่นกีตาร์ "Nasorn Guitar Online"
 • เจ้าของ Facebook Fanpage สอนเล่นกีตาร์ "Augsorn กีตาร์ คอร์สกีตาร์ออนไลน์"
 • ปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล เอกเครื่องสาย ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลายๆ คนที่ฝึกเล่นกีตาร์มาก็หลายปีแล้ว หรือที่กำลังฝึกอยู่และกำลังเบื่อกับการตีจังหวะคอร์ดแบบเดิมๆ อยากหลุดออกไปจากวิธีตีจังหวะคอร์ดแบบเดิมๆ แต่ก็ไม่รู้วิธีฝึกไม่รู้ลำดับขั้นของการพัฒนาต่อยอด คอร์สนี้จะตอบโจทย์คุณได้ด้วยหลักสูตรการตีจังหวะคอร์ดอย่างถูกหลักแบบ Step by step จาก 42 Patterns เป็นบทฝึกที่จะช่วยให้คุณสนุกไปกับการฝึก และรู้สึกตื่นเต้นกับฝึกตีจังหวะคอร์ดแบบใหม่ๆ และยังสอดแทรกการฝึกเล่นประกอบเสียง Solo กีตาร์เพราะๆ ช่วยให้รู้สึกเพลิดเพลินไปกับทำนองและความต่อเนื่องของจังหวะ และพิเศษสำหรับคอร์สนี้ สอนเพิ่มเนื้อหาเทคนิคการฝึกแกะเพลงและหลักการแต่งเพลงเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจหลักการฝึกเพื่อสร้างความถนัด ด้วยเทคนิควิธีการฝึกแบบมาตรฐานอย่างเป็นลำดับขั้น
2. สามารถตีจังหวะคอร์ดได้หลากหลายวิธี
3. สามารถสร้างและผสมจังหวะการตีจังหวะคอร์ดได้ด้วยตนเอง
4. สามารถนำไปใช้ตีจังหวะคอร์ดกับเพลงที่ชื่นชอบได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถต่อยอดไปจนถึงการแกะจังหวะการตีจังหวะคอร์ดจากเพลงที่ชื่นชอบได้ด้วยตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ที่สนใจการตีจังหวะคอร์ด
2. ผู้ที่ต้องการฝึกต่อยอดการตีจังหวะคอร์ดที่หลากหลายวิธี
3. ผู้ที่ต้องการฝึกแกะการตีจังหวะคอร์ดด้วยตัวเองจากเพลงที่ชื่นชอบ
4. ผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการสร้างสัดส่วนการตีจังหวะคอร์ดอย่างลึกซึ้ง
5. ครูผู้สอนที่ต้องการแนวทางการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
6. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าสัดส่วนของจังหวะทางดนตรีอย่างลึกซึ้ง
7. ผู้ที่ต้องการพัฒนาการอ่านสัดส่วนของจังหวะทางดนตรี
8. ผู้ที่ต้องการฝึกจับคอร์ดที่หลากหลาย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรเข้าใจหลักการตั้งสายและอุปกรณ์มาเป็นเบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • นักดนตรีมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • ครูสอนดนตรีมืออาชีพ ประสบการณ์สอนกว่า 18 ปี
 • อดีตครูสอนดนตรีดีเด่นจากสถาบัน KPN Music Academy
 • เจ้าของ YouTube Channel สอนเล่นกีตาร์ "Nasorn Guitar Online"
 • เจ้าของ Facebook Fanpage สอนเล่นกีตาร์ "Augsorn กีตาร์ คอร์สกีตาร์ออนไลน์"
 • ปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล เอกเครื่องสาย ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้