Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,299 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 50 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยา ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะทางอารมณ์และจิตใจ เทคนิคการสื่อสารด้านบวก ฯลฯ

สามารถนำเทคนิคจิตวิทยาที่อบรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้

สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

1,299 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 50 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยา ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะทางอารมณ์และจิตใจ เทคนิคการสื่อสารด้านบวก ฯลฯ

สามารถนำเทคนิคจิตวิทยาที่อบรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้

สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

ผู้สอน

  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และการดูแลผู้ป่วยด้วยจิตวิทยาบำบัด รวมถึงเทคนิคการสื่อสาร การผ่อนคลายกล้ามเนื้อของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Stroke “โรคหลอดเลือดสมอง”
คือ ภาวะที่เซลล์สมองถูกทำลาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หรืออุดตันทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ส่งผลให้สมองสูญเสียหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาการทรงตัว การสื่อสารและการรับรู้บกพร่อง บางรายอาจมีปัญหาด้านความคิดความจำ ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวัน

จิตวิทยาบำบัด
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากญาติหรือผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยบางท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ซึ่งในหลักสูตรนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับ จิตวิทยาบำบัด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเองก็สามารถเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ภาวะทางอารมณ์และจิตใจต่าง ๆ ที่กล่าวมา อันส่งผลต่อเนื่องมาจากปัญหาทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้น ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลสามารถประเมินและวิเคราะห์ภาวะทางอารมณ์และจิตใจผู้ป่วยได้ และมีวิธีการจัดการอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ อีกทั้งญาติหรือผู้ดูแลสามารถวิเคราะห์สภาพจิตใจของตัวเองได้ด้วย รวมถึงวิธีการสื่อสารด้านบวกกับตัวผู้ป่วย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วย และการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การนวดเพื่อคลายความตึงของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยให้สบายมากขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะอยู่ในหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยจิตวิทยาบำบัด เพื่อจัดการปัญหาทางอารมณ์และจิตใจของตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายและดีขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้อบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยา ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะทางอารมณ์และจิตใจ เทคนิคการสื่อสารด้านบวก เทคนิคการฝึกลมหายใจ เทคนิคการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เทคนิคการนวดผ่อนคลายศรีษะ คอ บ่า ไหล่
2. ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคจิตวิทยาที่อบรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้
3. ผู้อบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง ญาติ ผู้ดูแล ผู้ช่วยพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเบื้องต้น

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที