Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,299 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 47 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สามารถนำเทคนิคทางกายภาพบำบัดที่อบรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้

สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

1,299 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 47 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สามารถนำเทคนิคทางกายภาพบำบัดที่อบรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้

สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

ผู้สอน

  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ

Stroke “โรคหลอดเลือดสมอง”
คือ ภาวะที่เซลล์สมองถูกทำลาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หรืออุดตันทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ส่งผลให้สมองสูญเสียหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาการทรงตัว การสื่อสารและการรับรู้บกพร่อง บางรายอาจมีปัญหาด้านความคิดความจำ ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวัน

กายภาพบำบัด
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากญาติหรือผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยบางท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ซึ่งในหลักสูตรนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทางกายภาพบำบัด เราจะมาแนะนำให้ญาติหรือผู้ดูแลได้เข้าใจถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องและถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการวัดสัญญาณชีพต่าง ๆ การจัดท่าผู้ป่วย ในท่านอนหงาย ท่านั่ง ต้องทำอย่างไร หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในชีวิตประจำวันว่าเราจะต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยและผู้ทำการเคลื่อนย้าย การกายภาพบำบัดออกกำลังกายในผู้ป่วยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมไปถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จะอยู่ในหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทางกายภาพบำบัด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อตัวผู้ป่วย และผู้ดูแลให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายและดีขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้อบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัด ได้แก่ เทคนิคการวัดสัญญาณชีพและเลือกอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ เทคนิคการจัดท่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เทคนิคการเคลื่อนย้ายตัวของผู้ป่วยในชีวิตประจำวัน เทคนิคกายภาพบำบัดออกกำลังกาย เทคนิคการเลือกอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคทางกายภาพบำบัดที่อบรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้
3. ผู้อบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง ญาติ ผู้ดูแล ผู้ช่วยพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย เพื่อมีความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที