Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 21 นาที

เน้นสอนไปที่การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วย SQL เพื่อให้สามารถใช้งาน SQL ในการดึงข้อมูลได้ตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการมากยิ่งขึ้น

สอนโดย Senior Software Engineer ในบริษัทชั้นนำของโลก

1,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 21 นาที

เน้นสอนไปที่การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วย SQL เพื่อให้สามารถใช้งาน SQL ในการดึงข้อมูลได้ตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการมากยิ่งขึ้น

สอนโดย Senior Software Engineer ในบริษัทชั้นนำของโลก

ผู้สอน

ธิติ พิสูจน์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

6 คอร์ส

  • Senior Software Engineer ในบริษัทชั้นนำของโลก
  • หัวหน้าทีม Quality Assurance Innovation
  • หัวหน้าทีม Innovation Team Leader in Global Company
  • เจ้าของเพจ Prove Podcast ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เข้าใจง่าย

รายละเอียด
- หลักสูตรนี้จะเน้นสอนไปที่การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วย SQL เพื่อให้สามารถใช้งาน SQL ในการดึงข้อมูลได้ตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการมากยิ่งขึ้น
- ได้ลองทำ Lab เพื่อให้เกิดการเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
- เข้าใจ SQL ว่ามีการทำงานอย่างไร
- ได้ลอง ดึงข้อมูลหลากหลายแบบ
- เรียนรู้การดึงข้อมูลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง

ใครจะได้ประโยชน์จากคอร์สนี้
- QA
- Developer
- บุคคลที่สนใจ SQL

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ธิติ พิสูจน์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

6 คอร์ส

  • Senior Software Engineer ในบริษัทชั้นนำของโลก
  • หัวหน้าทีม Quality Assurance Innovation
  • หัวหน้าทีม Innovation Team Leader in Global Company
  • เจ้าของเพจ Prove Podcast ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เข้าใจง่าย
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by chatwadee Innala
Screen shot 2021 01 13 at 08.16.04
by ธิติ พิสูจน์
Default
by CHANAPORN RATTANA
Default
by Worraphitcha Chunbunjong
Unnamed
by Supparat Somprayoon
ชอบค่ะ เพราะอยากเพิ่มทักษะการทำงาน
Unnamed
by Witchu Pras

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที