Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 21 นาที

เน้นสอนไปที่การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วย SQL เพื่อให้สามารถใช้งาน SQL ในการดึงข้อมูลได้ตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการมากยิ่งขึ้น

สอนโดย Senior Software Engineer ในบริษัทชั้นนำของโลก

1,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 21 นาที

เน้นสอนไปที่การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วย SQL เพื่อให้สามารถใช้งาน SQL ในการดึงข้อมูลได้ตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการมากยิ่งขึ้น

สอนโดย Senior Software Engineer ในบริษัทชั้นนำของโลก

ผู้สอน

ธิติ พิสูจน์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

  • Senior Software Engineer ในบริษัทชั้นนำของโลก
  • หัวหน้าทีม Quality Assurance Innovation
  • หัวหน้าทีม Innovation Team Leader in Global Company
  • เจ้าของเพจ Prove Podcast ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เข้าใจง่าย

รายละเอียด
- หลักสูตรนี้จะเน้นสอนไปที่การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วย SQL เพื่อให้สามารถใช้งาน SQL ในการดึงข้อมูลได้ตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการมากยิ่งขึ้น
- ได้ลองทำ Lab เพื่อให้เกิดการเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
- เข้าใจ SQL ว่ามีการทำงานอย่างไร
- ได้ลอง ดึงข้อมูลหลากหลายแบบ
- เรียนรู้การดึงข้อมูลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง

ใครจะได้ประโยชน์จากคอร์สนี้
- QA
- Developer
- บุคคลที่สนใจ SQL

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ธิติ พิสูจน์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

  • Senior Software Engineer ในบริษัทชั้นนำของโลก
  • หัวหน้าทีม Quality Assurance Innovation
  • หัวหน้าทีม Innovation Team Leader in Global Company
  • เจ้าของเพจ Prove Podcast ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เข้าใจง่าย
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Worraphitcha Chunbunjong
Unnamed
by Supparat Somprayoon
ชอบค่ะ เพราะอยากเพิ่มทักษะการทำงาน
Unnamed
by Witchu Pras

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที