Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 57 นาที

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและจัดการตนเอง

พร้อมเทคนิคการวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์บุคคลให้กับตัวเอง เพื่อให้คุณเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานได้อย่างยั่งยืน

ให้ความรู้โดยโค้ชที่มีประสบการณ์ในการสอนและเป็นวิทยากรให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย

2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 57 นาที

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและจัดการตนเอง

พร้อมเทคนิคการวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์บุคคลให้กับตัวเอง เพื่อให้คุณเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานได้อย่างยั่งยืน

ให้ความรู้โดยโค้ชที่มีประสบการณ์ในการสอนและเป็นวิทยากรให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย

ผู้สอน

อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

4 คอร์ส

  • Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio (Image Consultant and Style Coaching)
  • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อดีตผู้บริหารด้านการสื่อสารองค์กรและงานลูกค้าสัมพันธ์ 
  • ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์, ทักษะการพูดและการนำเสนอ, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, การประชาสัมพันธ์ และงานด้านการสื่อสารองค์กร

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้แนวทางการสร้างและพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์บุคคลให้กับตัวเองได้และสามารถนำเสนอกลยุทธ์การนำเสนอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผู้ที่โดดเด่นมากกว่าเดิม

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
การทำงานในปัจจุบัน คนทำงานและเจ้าของกิจการต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความสุขในการทำงาน ซึ่งกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทำงานควรจะเริ่มจากการพัฒนาทักษะในส่วนที่เป็น Soft Skill อาทิ ชุดความคิด ค่านิยมและทัศนคติของตัวผู้ทำงานเองก่อน เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ตัวเองกำลังเผชิญ และสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งทิศทางความเชี่ยวชาญของตัวเองที่ควรต่อยอด นอกจากกระบวนการทำความเข้าใจดังกล่าว การวางตำแหน่งความเชี่ยวชาญของตัวเองด้วยการสร้างแบรนด์บุคคลเพื่อให้คนเกิดการจดจำ นับเป็นอีกกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับคนทำงานในศตวรรษนี้ อันจะปูทางไปสู่โอกาสต่าง ๆ ในหน้าที่การงาน สำหรับอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่อยู่ในคอร์สนี้ จะว่าด้วยทักษะการนำเสนอที่ต้องการสร้างแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาทั้งหมดในคอร์สนี้ นับเป็นการประมวลหัวข้อการบรรยายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ที่ผู้บรรยายได้รับเกียรติให้ไปทำหน้าที่แบ่งปันประสบการณ์และให้คำแนะนำกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอนชนหลายแห่ง ดังนั้นจึงการันตีได้ว่าทั้ง 4 ทักษะที่รวบรวมมานี้จะทำให้ผู้เรียนไม่ตกขบวนการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะ

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
Chapter 1 แนะนำคอร์สเรียน
Chapter 2 ทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตัวเอง
Chapter 3 ทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Chapter 4 การสร้างแบรนด์บุคคล
Chapter 5 ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ
Chapter 6 ทักษะในการปรับตัว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์บุคคลให้กับตัวเอง
3. เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การนำเสนอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่น่าสนใจมากกว่าเดิม

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานประจำที่กำลังหมดไฟ ต้องการพัฒนาตัวเองแต่ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง
- คนทำงานที่ต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้วางใจจากสังคมการทำงาน
- ผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง และต้องการหาแรงบันดาลใจ รวมทั้งแนวทางในการนำเสนอตัวตนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
- บุคคลที่สนใจในด้านการพัฒนาตัวเอง ต้องการสร้างแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้มีความต่อเนื่องและเป็นตัวของตัวเอง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

4 คอร์ส

  • Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio (Image Consultant and Style Coaching)
  • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อดีตผู้บริหารด้านการสื่อสารองค์กรและงานลูกค้าสัมพันธ์ 
  • ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์, ทักษะการพูดและการนำเสนอ, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, การประชาสัมพันธ์ และงานด้านการสื่อสารองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Screenshot%202023 09 01%20175638
by ดิณห์ ศุภสมุทร
Default
by จารุภา เฟื่องสง่า
%e0%b8%a2
by อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที