Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 57 นาที

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานเพื่อประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

สอนโดย อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล - วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 57 นาที

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานเพื่อประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

สอนโดย อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล - วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานเพื่อประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คุณรู้ไหมครับ สาเหตุที่ทำให้งานของทีมไม่ได้คุณภาพ ส่งงานไม่ทัน โดนลูกค้าต่อว่า ลูกทีมขาดแรงจูงใจในการทำงาน เป็นเพราะอะไร
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากหัวหน้างาน ที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการ เพราะหัวหน้างานส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคนที่ทำงานเก่ง
แต่องค์กรลืมไปว่า คนทำงานเก่ง ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหัวหน้างานที่ดีเสมอไป

ดังนั้น "หัวหน้างาน" ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด

คอร์สทักษะการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน / หรือผู้ที่จะได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้างาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที