เจาะธุรกิจบริการ...พิชิตใจวัย 50+

เจาะธุรกิจบริการ...พิชิตใจวัย 50+
( ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ )
สอนโดย
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

ในอีกเพียง 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงวัย จะมีประชากรผู้สูงอายุ ราว 1/5 ของประชากรทั้งประเทศ กลุ่มผู้บริโภควัย 50+ หรือที่เราเรียกว่า Silver Age นั้น จะมีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น นักการตลาดจะเตรียมตัวอย่างไรในการพิชิตใจ คนกลุ่มนี้ พลาดไม่ได้กับการสัมมนา Silver Age Service Marketing  เจาะธุรกิจบริการ ... พิชิตใจวัย 50+

อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา


วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
  • วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม
Pc campaign