Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 47 นาที

สอนโดย Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์) ผู้ชำนาญเป็นพิเศษด้าน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด)

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่พื้นฐาน

ผู้เรียนสามารถคาดเดาความหมายคำศัพท์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้

มี Subtitle ภาษาไทยในวิดีโอ

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 47 นาที

สอนโดย Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์) ผู้ชำนาญเป็นพิเศษด้าน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด)

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่พื้นฐาน

ผู้เรียนสามารถคาดเดาความหมายคำศัพท์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้

มี Subtitle ภาษาไทยในวิดีโอ

ผู้สอน

Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

8 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

ในคอร์สนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ prefixes (อุปสรรค) 75 คำ, suffixes (ปัจจัย), และ roots (รากศัพท์) ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะสามารถทราบว่าคำต่างๆ ประกอบจากคำชนิดใดบ้าง และยังสามารถแยกส่วนต่างๆ ของคำ นอกจากนี้ผู้เรียนจะมีหลักการในการเดาความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ที่ผู้เรียนไม่เคยเห็นมาก่อน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจคำศัพท์ต่างๆได้ถึงรากฐานและแปลความหมายได้ถูกต้อง
- สามารถฟังได้อย่างเข้าใจในทุกสถานการณ์
- เดาคำศัพท์ที่คุณไม่รู้มาก่อน เข้าใจความหมาย
นอกจากจะได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆ ผู้เรียนยังจะได้ความรู้ด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น ผู้เรียนจะเข้าใจนิยามของคำศัพท์และการใช้คำศัพท์ในบริบทที่ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้อ่านและผู้ฟังที่สามารถวิเคราะห์คำศัพท์โดยมีเทคนิคการเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ อย่างมีหลักการ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจ, นักวิชาการ, ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้หรือต้องรู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะอยู่เสมอ
- ผู้ที่จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่กำลังเตรียมตัวศึกษาต่อในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา รวมถึงผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEFL และ IELTS
- ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของตนเป็นพิเศษ

ประวัติวิทยากร
Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์) ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์) มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง และชำนาญเป็นพิเศษใน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด) มานานหลายปี ทำให้เขาได้รับการกล่าวขานให้เป็น “โค้ชภาษา” 

ด้วยเทคนิคและวิธีสอนที่น่าสนใจนี้ ลูกศิษย์ส่วนใหญ่จึงพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง และเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ใช่แค่การท่องจำสำเนียงที่ถูกต้อง แต่อ. เนตันจะมีเทคนิคที่ทำให้คุณเข้าใจถึงหลักในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง 

อ.เนตัน ได้นำหลักสูตรนี้มาสอนที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในทุกๆ สถานการณ์

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

8 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Thammapon Kampun
Default
by Test Natjira
ดีมากค่ะ
Default
by ธนบูรณ์ งามศรีเทพฤทธิ์
Default
by Nana Musi
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล