Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
รื้อ Grammar ภาษาอังกฤษใหม่เพื่อใช้กับทุกข้อสอบ (TU-GET, CU-TEP, IELTS, TOEFL)
2,790 บาท 3,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 48 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 1 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ครูแพทชวนรื้อความรู้ Grammar กันใหม่ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นจับมือทำข้อสอบ Error Identification

ผู้สอนเลือกใช้คำศัพท์ไม่ยากเกินไป ไม่ง่ายเกินไป...เพื่อให้ผู้เรียนได้ Focus กับไวยกรณ์ได้เต็มที่

ดาวน์โหลด File หนังสือและแบบฝึกหัดกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยการบ้านอย่างละเอียด

ผู้สอนเคยเป็นทั้งติวเตอร์ส่วนตัว ติวในสถาบันกวดวิชา และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ Peptein Genius Generation

2,790 บาท 3,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 48 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 1 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ครูแพทชวนรื้อความรู้ Grammar กันใหม่ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นจับมือทำข้อสอบ Error Identification

ผู้สอนเลือกใช้คำศัพท์ไม่ยากเกินไป ไม่ง่ายเกินไป...เพื่อให้ผู้เรียนได้ Focus กับไวยกรณ์ได้เต็มที่

ดาวน์โหลด File หนังสือและแบบฝึกหัดกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยการบ้านอย่างละเอียด

ผู้สอนเคยเป็นทั้งติวเตอร์ส่วนตัว ติวในสถาบันกวดวิชา และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ Peptein Genius Generation

ผู้สอน

ณิชนันทน์ ทิพย์พาณิชย์ (พี่แพท)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

1 คอร์ส

 • จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1
 • จบปริญญาโท การเงิน ม.ธรรมศาสตร์
 • เคยติวกวดวิชาสอบตรงคณะบัญชี ธรรมศาสตร์ ให้สถาบัน The BTS (สยาม) เป็นเวลา 5 ปี
 • และสอน SAT / TU-GET / CU-TEP แบบส่วนตัว 10 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือ SMART-I TIPS and TRICKS (ติวสอบ SMART-I) เข้าบัญชี ธรรมศาสตร์
 • ได้รับเชิญให้ติวสอบตรงเข้าบัญชี ธรรมศาสตร์กับโครงการ “เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEIN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ" ที่จัดโดยบริษัทโอสถสภา ติวนักเรียน ม.ปลาย 4 ภาค ทั่วประเทศไทยเป็นเวลา 5 ปี
 • ทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท Price Waterhouse Coopers ประเทศไทย 7 ปี

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องครบทุกเรื่องทุกประเด็นพร้อมข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ ที่จะช่วยให้ทุกคนพร้อมสำหรับการตะลุยข้อสอบวัดระดับต่าง ๆ และเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองให้เป๊ะยิ่งขึ้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้ครูแพทจะช่วยรื้อความรู้ Grammar กันใหม่ตั้งแต่ ทบทวนการใช้ tense ต่าง ๆ การแตกโครงสร้างประโยค การแปลกลุ่มคำนามยาว ๆ ที่มักพบในหนังสือพิมพ์ ไปจนถึงทบทวนหลัก Grammar ยอดฮิต เช่น If clause, Subject-Verb Agreement และโครงสร้างขนาน เป็นต้น ที่มักเจอในข้อสอบแข่งขันระดับการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงข้อสอบ TU-GET, CU-TEP และ IELTS โดยสอนหลักการใหม่ตั้งแต่ต้น (ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจำอะไรไม่ได้เลย) สลับการจับมือทำข้อสอบไปด้วยกันผ่านตัวอย่างกว่า 400 ข้อ ไล่ระดับจากข้อง่ายไปยากอย่างมีระบบและมีการบ้านให้กลับไปทบทวนฝึกฝน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หลังจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะมีทักษะการทำข้อสอบแนว Error Identification, Sentence Completion ได้ดียิ่งขึ้น
- สามารถตัดตัวเลือกที่เป็นจุดหลอกออกได้ง่ายขึ้น
- และสามารถอ่านบทความในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจมากขึ้น เพราะหลักไวยกรณ์ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เข้าใจรูปประโยคมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
เพราะ คอร์สนี้สอนตั้งแต่ Basic Skill
- รื้อพื้นฐานการแปล
- สร้างคำนามจาก verb ให้กลายเป็น Gerund
- ทวน tense ทั้งหมด
- แยก active และ passive voice
- รู้จักการใช้ Linking Verb
- ทวนตำแหน่ง Adjective
- รู้จักการวาง Adverb ให้ถูกที่
- เทคนิคการอ่าน Reading

ทักษะขั้นกลางที่จะได้รับ
- รู้จักส่วนขยาย Present และ Past participle
- หัดมองจุดที่ Error ในประโยคความเดียว
- เลือกใช้ตัวเชื่อมประโยคให้ถูกต้อง
- สร้างประโยคความซ้อน (who, whom, which, that)
- แตกโครงสร้างประโยคเป็น
- เรียน inversion ทุกแบบ
- แม่น If clause
- ใช้คำบ่งปริมาณ (A Number of, Most of the) ได้ถูกต้อง
- พาท่องว่า verb ตัวไหนต้อง +v.ing ตัวไหน +to v.inf

Advance Skill เราก็สอนจบในคอร์สเดียว
- ทวน subject verb agreement
- สร้างประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุด
- จับผิดโครงสร้างขนาน
- ดู pronoun reference ให้ออก
- ตะลุยโจทย์ sentence completion และ error identification รวมจุดฮิตทั้งหมดที่ชอบออกข้อสอบทั้งการใช้ enough, การใช้ so...that, การใช้ subjunctive, การใช้ Other/Another, การใช้ Wish กับ Hope

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมปลายขึ้นไป จนถึงคนทำงานที่มีแพลนจะสอบ TU-GET, CU-TEP หรือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่มีข้อสอบ Error Identification และ Sentence completion เรื่องไวยกรณ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปที่อยากเขียนประโยคในภาษาอังกฤษให้ถูกหลักไวยกรณ์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับมัธยมต้น (อ่านออก เขียนได้)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ณิชนันทน์ ทิพย์พาณิชย์ (พี่แพท)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

1 คอร์ส

 • จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1
 • จบปริญญาโท การเงิน ม.ธรรมศาสตร์
 • เคยติวกวดวิชาสอบตรงคณะบัญชี ธรรมศาสตร์ ให้สถาบัน The BTS (สยาม) เป็นเวลา 5 ปี
 • และสอน SAT / TU-GET / CU-TEP แบบส่วนตัว 10 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือ SMART-I TIPS and TRICKS (ติวสอบ SMART-I) เข้าบัญชี ธรรมศาสตร์
 • ได้รับเชิญให้ติวสอบตรงเข้าบัญชี ธรรมศาสตร์กับโครงการ “เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEIN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ" ที่จัดโดยบริษัทโอสถสภา ติวนักเรียน ม.ปลาย 4 ภาค ทั่วประเทศไทยเป็นเวลา 5 ปี
 • ทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท Price Waterhouse Coopers ประเทศไทย 7 ปี
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
18
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Suphorn Phaosiriphanlop
Default
by วีรภัทร นิยมนา
Default
by yiwah teangkool
Default
by Sittha Khamprasit
Default
by กิตติพศ โลกศุภไพบูลย์
สอนได้เข้าใจง่ายมากครับบ
Default
by wirinda sirisuwan
สอนละเอียดดีมากค่ะ
Default
by Nirat Saikaew
Default
by ฮานานี่ มะหะหมัด
20190209 180636
by kulwadee tanwong
ไม่มีชีท เฉลยการบ้านอย่างละเอียด ให้ download ตามที่แจ้งไว้ใน course สำหรับการสอน ผู้สอน อธิบายละเอียดดี
Default
by Theetuch Chearkunthoat

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที