Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
รื้อ Grammar ภาษาอังกฤษใหม่เพื่อใช้กับทุกข้อสอบ (TU-GET, CU-TEP, IELTS, TOEFL)
2,790 บาท 3,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 0 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ครูแพทชวนรื้อความรู้ Grammar กันใหม่ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นจับมือทำข้อสอบ Error Identification

ผู้สอนเลือกใช้คำศัพท์ไม่ยากเกินไป ไม่ง่ายเกินไป...เพื่อให้ผู้เรียนได้ Focus กับไวยกรณ์ได้เต็มที่

ดาวน์โหลด File หนังสือและแบบฝึกหัดกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยการบ้านอย่างละเอียด

ผู้สอนเคยเป็นทั้งติวเตอร์ส่วนตัว ติวในสถาบันกวดวิชา และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ Peptein Genius Generation

2,790 บาท 3,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 0 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ครูแพทชวนรื้อความรู้ Grammar กันใหม่ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นจับมือทำข้อสอบ Error Identification

ผู้สอนเลือกใช้คำศัพท์ไม่ยากเกินไป ไม่ง่ายเกินไป...เพื่อให้ผู้เรียนได้ Focus กับไวยกรณ์ได้เต็มที่

ดาวน์โหลด File หนังสือและแบบฝึกหัดกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยการบ้านอย่างละเอียด

ผู้สอนเคยเป็นทั้งติวเตอร์ส่วนตัว ติวในสถาบันกวดวิชา และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ Peptein Genius Generation

ผู้สอน

 • จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1
 • จบปริญญาโท การเงิน ม.ธรรมศาสตร์
 • เคยติวกวดวิชาสอบตรงคณะบัญชี ธรรมศาสตร์ ให้สถาบัน The BTS (สยาม) เป็นเวลา 5 ปี
 • และสอน SAT / TU-GET / CU-TEP แบบส่วนตัว 10 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือ SMART-I TIPS and TRICKS (ติวสอบ SMART-I) เข้าบัญชี ธรรมศาสตร์
 • ได้รับเชิญให้ติวสอบตรงเข้าบัญชี ธรรมศาสตร์กับโครงการ “เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEIN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ" ที่จัดโดยบริษัทโอสถสภา ติวนักเรียน ม.ปลาย 4 ภาค ทั่วประเทศไทยเป็นเวลา 5 ปี
 • ทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท Price Waterhouse Coopers ประเทศไทย 7 ปี

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้ครูแพทจะช่วยรื้อความรู้ Grammar กันใหม่ตั้งแต่ ทบทวนการใช้ tense ต่าง ๆ การแตกโครงสร้างประโยค การแปลกลุ่มคำนามยาว ๆ ที่มักพบในหนังสือพิมพ์ ไปจนถึงทบทวนหลัก Grammar ยอดฮิต เช่น If clause, Subject-Verb Agreement และโครงสร้างขนาน เป็นต้น ที่มักเจอในข้อสอบแข่งขันระดับการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงข้อสอบ TU-GET, CU-TEP และ IELTS โดยสอนหลักการใหม่ตั้งแต่ต้น (ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจำอะไรไม่ได้เลย) สลับการจับมือทำข้อสอบไปด้วยกันผ่านตัวอย่างกว่า 400 ข้อ ไล่ระดับจากข้อง่ายไปยากอย่างมีระบบและมีการบ้านให้กลับไปทบทวนฝึกฝน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หลังจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะมีทักษะการทำข้อสอบแนว Error Identification, Sentence Completion ได้ดียิ่งขึ้น
- สามารถตัดตัวเลือกที่เป็นจุดหลอกออกได้ง่ายขึ้น
- และสามารถอ่านบทความในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจมากขึ้น เพราะหลักไวยกรณ์ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เข้าใจรูปประโยคมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
เพราะ คอร์สนี้สอนตั้งแต่ Basic Skill
- รื้อพื้นฐานการแปล
- สร้างคำนามจาก verb ให้กลายเป็น Gerund
- ทวน tense ทั้งหมด
- แยก active และ passive voice
- รู้จักการใช้ Linking Verb
- ทวนตำแหน่ง Adjective
- รู้จักการวาง Adverb ให้ถูกที่
- เทคนิคการอ่าน Reading

ทักษะขั้นกลางที่จะได้รับ
- รู้จักส่วนขยาย Present และ Past participle
- หัดมองจุดที่ Error ในประโยคความเดียว
- เลือกใช้ตัวเชื่อมประโยคให้ถูกต้อง
- สร้างประโยคความซ้อน (who, whom, which, that)
- แตกโครงสร้างประโยคเป็น
- เรียน inversion ทุกแบบ
- แม่น If clause
- ใช้คำบ่งปริมาณ (A Number of, Most of the) ได้ถูกต้อง
- พาท่องว่า verb ตัวไหนต้อง +v.ing ตัวไหน +to v.inf

Advance Skill เราก็สอนจบในคอร์สเดียว
- ทวน subject verb agreement
- สร้างประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุด
- จับผิดโครงสร้างขนาน
- ดู pronoun reference ให้ออก
- ตะลุยโจทย์ sentence completion และ error identification รวมจุดฮิตทั้งหมดที่ชอบออกข้อสอบทั้งการใช้ enough, การใช้ so...that, การใช้ subjunctive, การใช้ Other/Another, การใช้ Wish กับ Hope

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมปลายขึ้นไป จนถึงคนทำงานที่มีแพลนจะสอบ TU-GET, CU-TEP หรือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่มีข้อสอบ Error Identification และ Sentence completion เรื่องไวยกรณ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปที่อยากเขียนประโยคในภาษาอังกฤษให้ถูกหลักไวยกรณ์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับมัธยมต้น (อ่านออก เขียนได้)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1
 • จบปริญญาโท การเงิน ม.ธรรมศาสตร์
 • เคยติวกวดวิชาสอบตรงคณะบัญชี ธรรมศาสตร์ ให้สถาบัน The BTS (สยาม) เป็นเวลา 5 ปี
 • และสอน SAT / TU-GET / CU-TEP แบบส่วนตัว 10 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือ SMART-I TIPS and TRICKS (ติวสอบ SMART-I) เข้าบัญชี ธรรมศาสตร์
 • ได้รับเชิญให้ติวสอบตรงเข้าบัญชี ธรรมศาสตร์กับโครงการ “เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEIN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ" ที่จัดโดยบริษัทโอสถสภา ติวนักเรียน ม.ปลาย 4 ภาค ทั่วประเทศไทยเป็นเวลา 5 ปี
 • ทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท Price Waterhouse Coopers ประเทศไทย 7 ปี
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที