Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 6 นาที

สามารถใช้ onedrive ในการทำงานได้

สามารถป้องกันไฟล์ของตัวเองด้วย

1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 6 นาที

สามารถใช้ onedrive ในการทำงานได้

สามารถป้องกันไฟล์ของตัวเองด้วย

ผู้สอน

ธิติ พิสูจน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

98 รีวิว

8 คอร์ส

  • Application Development Manager in Global Technology Consultant
  • หัวหน้าทีมพัฒนา Web Service Back-end
  • หัวหน้าทีม Quality Assurance Innovation
  • หัวหน้าทีม Innovation Team Leader in Global Company
  • เจ้าของเพจ Prove Podcast ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เข้าใจง่าย

คอร์สนี้เป็นคอร์สสอนการใช้งาน onedrive ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปใช้งานในการทำงานจริง เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเก็บรักษาข้อมูล ไว้บนระบบคลาวด์ได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ใช้ onedrive เป็น
- สามารถใช้ onedrive ในการทำงานได้
- สามารถป้องกันไฟล์ของตัวเองด้วย Secure Folder ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- คนทั่วไปที่อยากใช้งาน onedrive เป็น
- คนทำงานที่ต้องมีการแชร์ไฟล์ กับเพื่อนร่วมงาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ใช้งาน computer ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ธิติ พิสูจน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

98 รีวิว

8 คอร์ส

  • Application Development Manager in Global Technology Consultant
  • หัวหน้าทีมพัฒนา Web Service Back-end
  • หัวหน้าทีม Quality Assurance Innovation
  • หัวหน้าทีม Innovation Team Leader in Global Company
  • เจ้าของเพจ Prove Podcast ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เข้าใจง่าย
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by มินตร รักษ์12
Default
by Jehnpob Pataipol
Default
by Adirek Poet

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที