Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 27 นาที

วิธีการตั้ง OKRs ในการทำงานอย่างมีเป้าหมายและวัดผลได้จริง

สอนโดย โค้ชพีท ชวรณ ธีระกุลชัย - Business Transformation Coach

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 27 นาที

วิธีการตั้ง OKRs ในการทำงานอย่างมีเป้าหมายและวัดผลได้จริง

สอนโดย โค้ชพีท ชวรณ ธีระกุลชัย - Business Transformation Coach

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เรียนรู้ OKRs เพื่อวัฒนธรรมในการทำงานอย่างมีเป้าหมายและวัดผลได้จริง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า COVID-19 เป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเรามากที่สุดในรอบ 100 ปี มากไปกว่าการแก้วิกฤติหรือการรับมือกับผลกระทบ ในระยะยาวต้องยอมรับว่าคนที่สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี คือคนที่สามารถมองเห็นภาพของตัวเอง และบุคคลรอบข้างในอนาคตได้

การตั้งเป้าหมาย กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่แทบทุกองค์กร รวมถึงคนทั่วไปที่อยากจะก้าวหน้า และมีชีวิตที่ดีขึ้น ต้องมี แต่ในความเป็นจริง ตั้งแต่มี COVID-19 เป็นต้นมา หลาย ๆ เป้าหมายที่เคยตั้งไว้ อาจต้องมีการทบทวนใหม่ รวมถึงอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเดินหน้าอย่างมหาศาล และพบว่า การตั้งเป้าหมายด้วยวิธีเดิมๆ อาจไม่ได้ทำให้มีประสิทธิภาพได้มากนัก
- หากเป้าหมายต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น หรือการทำงานในองค์กร จากผลของ Social Distancing มีการสื่อสารกันน้อยลง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเป้าหมาย อาจเกิดการเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
- การตั้งเป้าหมายที่มีปลายทางนานเกินไป (เช่น Annual Goals อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก)
- เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายมาจากทีม หรือองค์กร จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายการใช้วิชิตของเราในอนาคตได้อย่างไร

OKRs เป็นระบบการตั้งเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากในยุคปัจจุบัน เพราะผู้คิดค้นได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อรองรับปัญหาระบบการตั้งเป้าหมายแบบเดิม ๆ ได้ครบถ้วน ทั้งยังง่าย ต่อการที่จะทำให้คนทั้งทีมในองค์กรนำไปใช้ด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. วิธีการตั้งเป้าหมายที่ดี และสอดคล้องกับทั้งตัวเองและองค์กร
2. วิธีการทำให้เป้าหมายดูใกล้ตัว และสามารถนำมาปฏิบัติได้ง่าย
3. วิธีการเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองให้กลายเป็นผลลัพธ์ของตัวเองและทีม

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
พนักงาน / หน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที