Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 73 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 25 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download สำหรับทุก Section

สอนโดยนักดนตรีมืออาชีพที่มีประสบการณ์การเล่นดนตรีและการสอนมากกว่า 10 ปี

เริ่มสอนตั้งแต่พืนฐานจาก 0 จนถึงการเล่นแบบตีคอร์ด แบบเดี่ยว (Solo) แบบเกา (Fingerpicking) และแบบฝึกบรรเลง (Fingerstyle)

คอร์สออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการพัฒนาการเล่นกีตาร์อย่างจริงจัง

ผู้เรียนทุกคนจะได้เข้า LINE Group เพื่อสอบถามวิทยากร ส่งการบ้าน และพูดคุยกับนักเรียนท่านอื่นๆ

3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 73 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 25 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download สำหรับทุก Section

สอนโดยนักดนตรีมืออาชีพที่มีประสบการณ์การเล่นดนตรีและการสอนมากกว่า 10 ปี

เริ่มสอนตั้งแต่พืนฐานจาก 0 จนถึงการเล่นแบบตีคอร์ด แบบเดี่ยว (Solo) แบบเกา (Fingerpicking) และแบบฝึกบรรเลง (Fingerstyle)

คอร์สออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการพัฒนาการเล่นกีตาร์อย่างจริงจัง

ผู้เรียนทุกคนจะได้เข้า LINE Group เพื่อสอบถามวิทยากร ส่งการบ้าน และพูดคุยกับนักเรียนท่านอื่นๆ

ผู้สอน

 • นักดนตรีมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • ครูสอนดนตรีมืออาชีพ ประสบการณ์สอนกว่า 18 ปี
 • อดีตครูสอนดนตรีดีเด่นจากสถาบัน KPN Music Academy
 • เจ้าของ YouTube Channel สอนเล่นกีตาร์ "Nasorn Guitar Online"
 • เจ้าของ Facebook Fanpage สอนเล่นกีตาร์ "Augsorn กีตาร์ คอร์สกีตาร์ออนไลน์"
 • ปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล เอกเครื่องสาย ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

พิเศษสุด! สมัครเรียนตอนนี้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ากลุ่ม LINE เพื่อสอบถามวิทยากร ส่งการบ้าน และพูดคุยกับนักเรียนท่านอื่นๆ อย่างจริงจัง ผู้ที่อยากเก่งกีตาร์ ห้ามพลาดเด็ดขาด!

จากประสบการณ์ การสอนมากกว่า 14 ปี ทำให้ผมมีโอกาสได้ศึกษา และเข้าถึงศักยภาพของตัวผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ที่เป็นรายบุคคล และแบบเป็นกลุ่มได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งพัฒนาการทางดนตรี แท้จริงแล้วไม่ได้ชี้วัดจากช่วงอายุของผู้เรียนแต่อย่างใด หรืออย่างที่ใครหลายๆคนเคยคิดและเข้าใจว่า วัยเด็กนั้นจะมีพัฒนาการทางดนตรีได้ดีกว่าช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่ และนั่นไม่ใช่ความจริงเลย

ในความเป็นจริงแล้ว เราทุกคนสามารถเข้าถึงการฝึกดนตรีได้ในทุกๆช่วงของวัย นั่นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจ ว่าเรามีความต้องการที่อยากจะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีอย่างจริงจัง

และด้วยเหตุผลและปัจจัยหลายๆอย่าง ที่มากระตุ้นให้เราได้เกิดความรู้สึกหลงใหลในเสียงเพลงและเสียงดนตรี จนทำให้เราอยากจะมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกับบทเพลงที่เราชื่นชอบและหลงใหล นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้เราอยากเล่นดนตรี

และผมได้พบความจริงว่า ผู้เรียนส่วนมากมีพัฒนาการที่ดีและต่อเนื่อง ซึ่งได้มาจากปัจจัยหลักดังนี้ 1.ความสนใจ 2.ความเข้าใจ 3.การฝึกฝน 4.ความพยายาม 5.ความมีวินัย 6.ความอดทน

“ความสนใจ” เป็นเหตุผลที่ทำให้เรานำสิ่งนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เมื่อเราได้นำสิ่งที่เราสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้ว เราก็จะเริ่มคุ้นชิน และสามารถ ”เข้าใจ” ในสิ่งๆนั้นได้เป็นอย่างดี และทำให้เกิด “การฝึกฝน” อย่างถูกหลักและถูกวิธีตามขั้นตอน หากเรามีความ “พยายาม” ต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่าง “มีวินัย” และรู้จัก “อดทน” ต่อการรอคอยความสำเร็จเราก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างภาคภูมิใจ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ทำให้ผมเข้าใจ หลักการเสิรมสร้างพัฒนาการให้กับผู้เรียนได้อย่างมั่นใจ จึงทำให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนกีตาร์แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่รับการฝึก ได้รับประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาคอร์สเรียน 
1. เข้าใจหลักการฝึกเพื่อสร้างความถนัด ด้วยเทคนิควิธีการฝึกมาตราฐาน แบบ Step by step
2. เสริมสร้างความเข้าใจและคุ้นชินในเรื่องของเสียง และอัตราจังหวะทางดนตรี
3. เสริมสร้างประสบการณ์ ด้วยเทคนิคการเล่นกีตาร์ในรูปแบบที่หลากหลายครบถ้วน
4. เข้าใจหลักการและแนวคิดทางดนตรี อย่างลึกซึ้ง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีความถนัดชินต่ออุปกรณ์ที่เล่นอย่างเป็นธรรมชาติ
2. สามารถแยกแยะ เปรียบเทียบเสียงที่มีความ สูง ต่ำ แตกต่างและเหมือนกันได้อย่างมั่นใจ และสามารถอธิบายอัตราจังหวะที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องชัดเจน
3. มีความสามารถต่อการบรรเลงกีตาร์ด้วยเทคนิคต่างๆ ได้อย่างชำนาญ และแสดงต่อหน้าผู้คนได้อย่างมั่นใจ
4. สามารถนำแนวคิดที่ได้จากการฝึก ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่มีความสนใจต้องการพัฒนาการเล่นกีตาร์อย่างจริงจัง
- ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
- ผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วต้องการต่อยอดจากเดิม
- ผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ผู้ที่ต้องการแนวความคิดจากการฝึกเพื่อนำไปพัฒนาสังคม
- ครูสอนกีตาร์
- ผู้ที่สนใจการฝึกตีคอร์ด
- ผู้ที่สนใจการฝึก Solo
- ผู้ที่สนใจการฝึกเกา Fingerpicking
- ผู้ที่สนใจการฝึกบรรเลง Fingerstyle

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • นักดนตรีมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • ครูสอนดนตรีมืออาชีพ ประสบการณ์สอนกว่า 18 ปี
 • อดีตครูสอนดนตรีดีเด่นจากสถาบัน KPN Music Academy
 • เจ้าของ YouTube Channel สอนเล่นกีตาร์ "Nasorn Guitar Online"
 • เจ้าของ Facebook Fanpage สอนเล่นกีตาร์ "Augsorn กีตาร์ คอร์สกีตาร์ออนไลน์"
 • ปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล เอกเครื่องสาย ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
20
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by พรธรรมมิก ถึงแสง
Default
by suwat kaewlom
Avatar
by Akaraphong Imarom
Open uri20190521 5710 ym2s48?1558437357
by Suprachai Akkho
Avatar
by Rawisara Saman
Open uri20200323 14112 1uxjeee?1584947323
by Worrawat Kamphakdee
16883505630247972724165111387914
by Phatsada Khoonla
Avatar
by Nattawut Dokchan
Open uri20190109 7915 xc5fkv?1547037498
by Krissana Sopee
Default
by ณัฏฐ์ คุณชมภู

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที