Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 25 นาที

รู้จักและเข้าใจ Mindsets การเป็น Teamwork

สอนโดย อ.เวย์ เวสารัช โทณผลิน - Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 25 นาที

รู้จักและเข้าใจ Mindsets การเป็น Teamwork

สอนโดย อ.เวย์ เวสารัช โทณผลิน - Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เรียนรู้และเข้าใจ Mindsets ทั้งหมดในเรื่องการสร้างความร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Teamwork คือ การร่วมมือร่วมใจกันทำงานโดยที่ทุกคนในทีมต่างก็มีสำนึกรับผิดชอบในการเป็นผู้นำร่วมกัน โดยทุกคนจะผลัดกันขึ้นมานำตามสถานการณ์และความถนัดด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทุกคนในทีมไว้วางใจกันและกัน ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนกล้าตัดสินใจและริเริ่มทำในสิ่งใหม่ เปิดใจพูดคุยสื่อสารกันอย่างมีพลัง และแปรเปลี่ยนความแตกต่างให้กลายเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

ทั้งหมดนี้คือเป้าหมายของคอร์ส Master of Team Collaboration ซึ่งเชื่อว่าคุณสามารถทำทั้งหมดนี้ให้เกิดขึ้นกับทีมของคุณได้ จะดีแค่ไหนถ้าทีมที่คุณทำงานด้วยกำลังเดินหน้าสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ร่วมกันภายใต้บรรยากาศการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความสงบสุข คุณสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองและทุกคนในทีมสัมผัสความเป็นไปได้ที่ทีมของคุณจะพัฒนาไปให้ถึงเป้าหมายนี้ผ่านการเรียนรู้ในคอร์สนี้ร่วมกัน 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. รู้จักและเข้าใจ Mindsets ทั้งหมดในเรื่องการสร้างความร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม
2. สามารถค้นหาเป้าหมายสูงสุดของทีมและเป้าหมายส่วนตัวของทุกคนในทีมเพื่อประสานเป้าหมายทั้งหมดเข้าด้วยกัน
3. รู้จักและเข้าใจตัวเองเพื่อค้นหาบทบาทหรือตำแหน่งที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาตัวเองในพื้นฐานของบทบาทนั้นได้
4. พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม
5. พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว และเป็นทีมที่มีขวัญกำลังใจสูงไม่ว่าจะเผชิญปัญหาใดก็ตาม 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้นำทีมระดับหัวหน้างานและพนักงานที่ทำงานเป็นทีม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที