Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
Marketing in Black: The Art of Goal Setting
500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 1 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 นาที

500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 1 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 นาที

ผู้สอน

ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย (ครูชัย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

585 รีวิว

10 คอร์ส

  • นักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว
  • CEO และผู้ก่อตั้ง Big Brain Academy
  • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Mind English โรงเรียนชื่อดังที่เกิดขึ้นจากการทำการตลาดออนไลน์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.I.B. Marketing In Black

4.7 คะแนนเฉลี่ย

459 รีวิว

6 คอร์ส

  • M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว

ทำไมเราต้องมีเป้าหมายในชีวิต? เป้าหมายในชีวิตช่วยชีวิตเราอย่างไร? เป้าหมายในชีวิตตั้งอย่างไร?
พบกับการเล่าประสบการณ์ชีวิตของ ครูชัย ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย ประธานกรรมการ Mind English และนักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย เจ้าของแฟนเพจ "M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลาย" ที่จะมาเล่าจุดเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังกัน พร้อมกับการตั้งเป้าหมายในชีวิต ที่ทุกคนควรมาฟังและนำไปใช้กับตน!

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย (ครูชัย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

585 รีวิว

10 คอร์ส

  • นักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว
  • CEO และผู้ก่อตั้ง Big Brain Academy
  • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Mind English โรงเรียนชื่อดังที่เกิดขึ้นจากการทำการตลาดออนไลน์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.I.B. Marketing In Black

4.7 คะแนนเฉลี่ย

459 รีวิว

6 คอร์ส

  • M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Family logo
by ประวิทย์ เตชะประสิทธิผล
เจ๋งมากครับ