Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Marketing in Black: The Art of Goal Setting
500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 1 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 นาที

500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 1 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 นาที

ผู้สอน

ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย (ครูชัย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

634 รีวิว

13 คอร์ส

 • นักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว
 • CEO และผู้ก่อตั้ง Big Brain Academy
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Mind English โรงเรียนชื่อดังที่เกิดขึ้นจากการทำการตลาดออนไลน์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.I.B. Marketing In Black

4.7 คะแนนเฉลี่ย

614 รีวิว

12 คอร์ส

 • M.I.B Marketing In Black การตลาดง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว
 • เพจสำหรับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต อยากประสบความสำเร็จ อยากเป็นเจ้าของกิจการ แชร์ไอเดียในการบริหารธุรกิจ ทำการตลาด เน้นไปที่การตลาดออนไลน์หรือ Digital Marketing และจิตวิทยาความสำเร็จต่าง ๆ โดยครูชัย ประธานกรรมการสถาบันสอนภาษา Mind English

ทำไมเราต้องมีเป้าหมายในชีวิต? เป้าหมายในชีวิตช่วยชีวิตเราอย่างไร? เป้าหมายในชีวิตตั้งอย่างไร?
พบกับการเล่าประสบการณ์ชีวิตของ ครูชัย ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย ประธานกรรมการ Mind English และนักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย เจ้าของแฟนเพจ "M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลาย" ที่จะมาเล่าจุดเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังกัน พร้อมกับการตั้งเป้าหมายในชีวิต ที่ทุกคนควรมาฟังและนำไปใช้กับตน!

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย (ครูชัย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

634 รีวิว

13 คอร์ส

 • นักการตลาดดิจิตอลชื่อดังของไทย เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว
 • CEO และผู้ก่อตั้ง Big Brain Academy
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Mind English โรงเรียนชื่อดังที่เกิดขึ้นจากการทำการตลาดออนไลน์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.I.B. Marketing In Black

4.7 คะแนนเฉลี่ย

614 รีวิว

12 คอร์ส

 • M.I.B Marketing In Black การตลาดง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว
 • เพจสำหรับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต อยากประสบความสำเร็จ อยากเป็นเจ้าของกิจการ แชร์ไอเดียในการบริหารธุรกิจ ทำการตลาด เน้นไปที่การตลาดออนไลน์หรือ Digital Marketing และจิตวิทยาความสำเร็จต่าง ๆ โดยครูชัย ประธานกรรมการสถาบันสอนภาษา Mind English
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Family logo
by ประวิทย์ เตชะประสิทธิผล
เจ๋งมากครับ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที